Pogoji sodelovanja

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre »Naj ljubezenska zgodba« je AM Ljubljana, d. o. o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

(2) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

POTEK NAGRADNE IGRE

2. člen

Nagradna igra »Naj ljubezenska zgodba« poteka od 25. 1. 2016 do vključno 10. 2. 2016 na spletni strani www.cosmopolitan.si. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri se sodeluje z vpisom podatkov v nosni obrazec, ki je objavljen na http://www.cosmopolitan.si/natecaj/naj-ljubezenska-zgodba/. Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani http://www.cosmopolitan.si/natecaj/naj-ljubezenska-zgodba/.

NAGRADE

3. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani http://www.cosmopolitan.si/natecaj/naj-ljubezenska-zgodba/.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

4. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo 11. 2. 2016 na sedežu organizatorja (Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana).

Nadaljevanje splošnih pogojev za sodelovanje v nagradni igri najdete tukaj: http://www.adriamedia.si/pogoji-nagradne-igre-internet/

Pokrovitelji Naj ljubezenske zgodbe

Zlatarna celje
diVino
Lisca
Zlatarna celje