Raziskava o žalovanju - vabilo k sodelovanju

6. 2. 2014
Raziskava o žalovanju - vabilo k sodelovanju

Raziskovalci vabijo k sodelovanju v znanstveni raziskavi o žalovanju ob smrti bližnjega družinskega člana. Čeprav je tema občutljiva in čustveno težka, upajo, da se bodo ljudje na poziv odzvali. Tako bi namreč pomagali stroki, da bi oblikovala ustreznejše smernice za strokovne programe pomoči ljudem, ki se ob izgubi bližnjega znajdejo v stiski.

Raziskovalci se torej vsekakor zavedajo, da je izguba bližnje osebe zelo težka izkušnja. Zlasti težko je, če žalujoči v svoji okolici ne dobi zadostne ali primerne podpore pri soočanju z izgubo, zaradi česar se lahko znajde v stiski.

Zato so si za cilj zastavili oblikovati smernice za strokovne programe pomoči ljudem, ki se ob izgubi bližnjega znajdejo v stiski.

Prepričani so, da so pri tem neprecenljive izkušnje vseh, ki so sami doživeli izgubo bližnjega, zato vse tiste, ki so izgubili bližnjo osebo, vabijo k sodelovanju v raziskavi oziromo naprošajo, da vabilo posredujejo žalujočemu, ki ga morda poznajo.

Kdo lahko sodeluje?

K raziskavi vabijo polnoletne moške, ki ste izgubili partnerja, otroka ali starša, ter ženske, ki so izgubile otroka in je od smrti minilo najmanj eno leto, a največ dve leti.

Kako bo sodelovanje potekalo?

Raziskava zajema izpolnjevanje vprašalnikov, ki traja približno 30 minut. Sodelovanje pa je prostovoljno in anonimno.

Vsakega zainteresiranega za sodelovanje bodo najprej podrobneje seznanili s potekom raziskave in v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov podpisali informirano soglasje o sodelovanju. Raziskavo je kot primerno ocenila Komisija RS za medicinsko etiko.

Kako se prijaviš?

V primeru zanimanja za sodelovanje v raziskavi ali dodatnih vprašanj glede raziskave, jih lahko pokličeš na mobilno številko 040 490 580, pošlješ sms ali pišeš na enaslov ob.izgubi@gmail.com.

Mag. Polona Ozbič, univ. dipl. ped. Prof. dr. Onja Tekavčič Grad, klin. psih. spec. koordinatorka raziskovalnega projekta vodja raziskovalnega projekta

Raziskava poteka na Psihiatrični kliniki Ljubljana v sodelovanju s Kliniko Golnik in Univerzo na Primorskem, Inštitutom Andrej Marušič (UP IAM), podprta pa je s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Raziskovalci so strokovnjaki z izkušnjami na področju dela z ljudmi v duševni stiski.