Disleksija: Na pragu razkritja te velike skrivnosti?

Disleksija je motnja učenja branja in pisanja, stroka pa je nanjo doslej gledala kot na vseživljenjsko motnjo. O tem, kako in zakaj pride do tega pojava, je bilo že veliko napisanega, vendar disleksije doslej še nikomur ni uspelo pojasniti tako, da bi jo bilo mogoče povsem odpraviti.

15. 11. 2011

Po nekaj mesecih proučevanja so predstavniki stroke na novinarski konferenci v Kavarni Internationala v Ljubljani (tukaj si lahko ogledaš celoten posnetek novinarske konference) potrdili izjemno odkritje, ki ga je že v začetku leta napovedal (še vedno) nerazkriti pisec knjige [psi].

Gre za povsem novo metodo za odpravo disleksije, ki naj bi omogočila konec težav milijonom po vsem svetu.

V praksi se je metoda izkazala!

Novo razumevanje disleksije in metode za njeno odpravo je predstavila univ. dipl. psihologinja Maša Blaznik,  ki je po končanem študiju na univerzi Milton Keynes v Veliki Britaniji več let vodila skupino za delo z dijaki s posebnimi potrebami na BIC Ljubljana.

"Metoda že takoj v prvem koraku z enostavno, vendar zelo domiselno rešitvijo izključi Emocio iz vmešavanja v proces branja," je vedela povedati Maša Blaznik.

"Ob testiranju metode v praksi se vsaka njena faza izkaže za smisleno in funkcionalno. Pravilnost predvidevanja obstoja in delovanja procesov, ki so prisotni pri dislektičnem procesiranju besedil in pravilnost usmerjenih aktivnosti v odpravo motnje, se v praksi kaže na način, da otrok bere besedila z dvojnimi simboli brez napak značilnih za dislektično branje. Branje je na začetku počasno, vendar pravilno. Zaradi uvedbe zapisa besedil z dvojini simboli do dislektičnih napak pri branju sploh ne more priti, ker je procesor, ki je odgovoren za tak način branja (Emoico) iz procesa izključen. Z rednim branjem otrok trenira branje z Raciem in povečevanje avtomatizma se kaže v hitrejšem branju. Napredek se kaže tudi pri pomnenju in razumevanju prebranega."

Po njenem prepričanju gre za izredno pomembno odkritje, saj prinaša popolnoma nov zorni kot za razumevanje disleksije in s tem tudi odgovore na vprašanja, ki so do sedaj ostajala odprta:

"Z njo je stroka dobila dve bistveni novosti: 1. nov pogled na razumevanje disleksije ter 2. rešitev, ki motnjo odpravlja. Otroci in odrasli dislektiki po celem svetu pa so dobili potrditev, da z njimi ni nič narobe, ker ne znajo brati in da tudi zanje obstaja rešitev."

Nov pogled na delovanje človeške psihe

Univ. dipl. psiholog Matic Munc, psiholog v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani in vodja psihosocialne svetovalnice Akcija!, pa je spregovoril o novi teoriji o delovanju človeške psihe, REI, ki jo je v svoji knjigi predstavil pisec knjige [psi] in avtor nove metode za odpravo disleksije.

Prav ta teorija naj bi bila podlaga velikega odkritja, s katerim naj bi bilo v prihodnosti mogoče učinkovito odpraviti motnjo pri učenju branja in pisanja.

"Študija prvih primerov otrok z bralnimi težavami, ki jih učimo branja po metodi REI, so bistveno izboljšali branje in motnja kaže znake, da bo kmalu izvenela. V tej luči je metoda REI na vsak način vredna vse pozornosti, saj očitno deluje v smeri odpravljanja disleksije. To je samo po sebi precej neverjetno, vendar očitno možno. Apeliram na kolege specialne pedagoge, psihologe, socialne pedagoge in druge, ki se srečujejo z disleksijo, da se z metodo seznanijo in skozi izkušnje oblikujejo lastno mnenje o vrednosti metode REI," je med drugim pozval Matic Munc, univ. dipl. psih..

 

Teorija REI in knjiga [psi]

Avtor nove metode se javnosti ne predstavlja, je pa na spletni strani knjige izčrpno pojasnil novi pogled na disleksijo skozi teorijo REI in javnosti omogočil brezplačen dostop do metode in vseh potrebnih vaj za osebno uporabo.

Pisateljica Svetlana Makarovič pa je za potrebe dela z novo metodo ponudila uporabo svojih besedil.

Ob tej priložnosti so ugledni strokovnjaki s področja psihologije oznanili ustanovitev posebne skupine za podporo uveljavitvi nove teorije REI.

Rei

P.S. Teorija REI je nova teorija, ki ponuja celostno razlago delovanja človeškega uma in pravi, da se vsi procesi v človeškem umu dogajajo na osnovi povezanosti treh neodvisnih miselnih procesorjev: Racia (R), Emocia (E) in Instinkta (I). Razmerje moči med njimi določa značaj človeka. Pomen njihovih imen ni enak pomenu besed, ki jih označujejo. Iz te osnove teorija izpelje razlage za večplastno razumevanje človeškega fenomena. Z njo lahko razložimo pojave in procese na nivoju posameznika, odnosov in družbe.

P.S.S. Še posnetek s predstavitve knjige [psi] v knjižnici Brežice izpred mesecev ...