Te manj ceni zaradi nje?

Si vedela, da bi te tvoj fant takoj slabše ocenil (upamo pa, da tudi ne kar zamenjal), če bi le nekaj trenutkov pred tem flirtal z drugo žensko? In ne, pri tem sploh ni nujno, da bi bila tudi izjemna lepotica!

27. 5. 2008

Medtem ko je neka študija pred tem že pokazala, da moški svoje partnerke slabše ocenijo, kadar pred tem vidijo fotografijo zelo privlačne ženske, je študija na univerzi Lethbridge pokazala, da se to isto zgodi tudi, kadar gre zgolj za flirt z žensko, ki je le dovolj odprta in drzna za odkrito spogledovanje!

Takoj so v skušnjavah

Vodja raziskave, absolvent omenjene univerze, Sandeep Mishra, je skupaj z dvema kolegoma iz univerze McMaster uspel dokazati, da je takšna reakcija moških skorajda univerzalna, medtem ko so ženske za ta ‘sindrom’ povsem imune.

V enem od dveh izvedenih eksperimentov je tako 87 moških in 66 žensk gledalo video intervjuje s pripadniki nasprotnega spola, v katerem so ti odgovarjali na raznorazna vprašanja, npr. o politiki in praktično vsem, kar ni bilo vezano na spolnost. A medtem ko je del intervjuvancev na vprašanja odgovarjal monotono in avtomatično, je bil drugi del naprošen, da med pogovorom flirta s kamero (torej posredno tudi z gledalci), zato so se ti bolj smehljali, pogosteje gledali v kamero in se na sploh obnašali, kot da si gledalci zaslužijo vso njihovo pozornost.

In gledalci, a seveda moški neprimerno bolj kot ženske, so se temu primerno odzvali ...

Partnerki ‘pade’ vrednost

Po gledanju posnetkov so morali gledalci in gledalke še oceniti privlačnost svojih partnerjev (tisti, ki so bili samski, pa so ocenjevali kar privlačnost prisotnih gledalcev nasprotnega spola).

In izkazalo se je, da so moški drug za drugim slabše ocenjevali privlačnost partnerice (ali prisotnih žensk), kadar so gledali posnetek s spogledljivko, medtem ko v primeru ‘dolgočasnice’ do tega učinka ni prihajalo.

Po drugi strani pa relativna odprtost moških intevjuvancev, kot že rečeno, ni imela učinka na žensko publiko. Ta je svoje partnerje (ali prisotne moške) ocenjevala enako, če jo je pred tem kdo poskušal osvajati ali ne.

Ostanek evolucije?

Mishra, vodja raziskave, je za internetni portal CBC povedal, da rezultati njegove študije podpirajo teorijo evolucijske psihologije, ki pravi, da moški in ženske drugače sprejemajo svojega partnerja:

“Ženske so manj dovzetne za namigovanja in flirt, saj so mu na splošno pogosteje izpostavljene kot moški. Zgodovinsko gledano pa je ženskam tudi bolj pomembno, da si najdejo kvalitetnega partnerja, zato jih atraktiven neznan moški ne zamaje tako hitro v mnenju, ki so si ga pred tem ustvarile o svojem partnerju.”

... pri moških pa naj bi v preteklosti šlo predvsem za to, da ‘oplodijo’ kar največje število žensk, zato je njihova navezanost in ‘lojalnost’ partnerki manj stabilna.

A naj to ne bo izgovor!

In čeprav tak vedenjski vzorec moških zares ustreza evolucijski psihološki teoriji, pa to še ne pomeni, da je sam po sebi ‘sprejemljiv’ in še manj, da bi se posameznik, ki bi skušnjavi podlegel, lahko nanj izgovarjal:

“Čeprav gre za nekaj, kar je naravno verjetno vrojeno z našo biologijo, to še ne pomeni, da je dobro za posameznika ali vrsto kot celoto,” še pravi avtor študije. “Ljudje smo konec koncev edina živalska vrsta, ki se zaveda samih sebe in ki zato premore sposobnost sprejemanja lastnih odločitev.”

Avtor študije zato upa, da bodo izsledki študije pomagale moškim razumeti, zakaj se jim včasih dogaja, da po flirtu z drugo žensko, svoje partnerke naenkrat ne ‘vidijo’ več kot bolj zanimive in privlačne, ter zakaj se včasih zaradi tega počutijo krive, četudi na skušnjave, ki se jih niso niti zavedali, sploh niso dejansko odreagirali.