Slika 3/6

3. Zakaj se mnogo zvez na daljavo kljub oddaljenosti dobro obdrži?

A) Ker ima vsak svojo svobodo.
B) Ker se par nauči dobro izkoristiti skupen čas.
C) Ker se par kratko malo ne more sporeči.

Profimedia