Od A do Ž o tipih afer

Skoraj vsak novo nastali par pričakuje, da bo njun odnos monogamen. Zakaj se torej ljudje sploh zapletejo v ljubezenske trikotnike? In kakšne tipe afer poznamo?

2. 11. 2008

Ko začneta svoje skupno življenje, si ne zamišljata, da bi bila nezvestoba za katerega izmed njiju sprejemljivo vedenje. Verjetno se veliko parov ne zaveda, da jih obljuba zvestobe ne zavaruje pred razmišljanjem, čutenjem in početjem stvari, za katere nočejo, da jih kdo izve.

Tudi nezvesti za zvestobo?

Tudi če postanejo nezvesti, jih veliko še naprej zagovarja zvestobo kot veliko vrlino (še posebej tisto vrlino, ki naj bi veljala za njihove partnerje). Medtem ko so vpleteni v afero, bodo še naprej vzdrževali svoje zakonsko življenje: eno v javnosti in drugo zasebno. Kako jim bo to dvojno življenje uspevalo, je odvisno od njihove previdnosti. Ti dve življenji bosta potekali vzporedno, vendar se ne bosta mešali.

Nekateri ljudje se zapletejo v afero zaradi spolne privlačnosti in skočijo naravnost v posteljo oziroma imajo spolni odnos. Vendar večina žensk in vedno več moških začne afero s čustveno navezanostjo, brez kakršnegakoli razmišljanja o spolnosti. Skupaj z zunajzakonskim partnerjem preživljajo čas, se pogovarjajo in se spoznavajo. Ko se vse bolj zapletajo v prijateljstvo, je zmeraj več čustvene energije usmerjene stran od zakona.

Poznavanje tipa afere, v katerega je vpleten posameznik, lahko pomaga determinirati resnost afere. Afere razlikujemo glede na različna merila, v nadaljevanju pa bomo predstavili tipe afer glede na stopnjo spolne in čustvene povezanosti, trajanje in

vzrok.

Tipi afer

Tipi afer glede na trajanje in stopnjo čustvene in spolne povezanosti

Potek afer glede na ta merila razvrstimo v tri skupine:

  • priložnostna razmerja, na primer serijske afere in flirti, pri katerih niso vpletena čustva,
  • ljubezenska razmerja z močno čustveno povezanostjo, kamor spadajo spolno-čustvene afere in afere slepe zaljubljenosti,
  • dolgo trajajoče afere, ki lahko trajajo več let, lahko pa tudi skozi celotno obdobje že obstoječe zveze ali zakona in so zelo čustveno nabite.

Priložnostna razmerja

Priložnostna razmerja sestavljajo serijske afere in flirti.

a) Serijske afere

Sem spadajo enkratne afere in serije kratkih afer. Pri teh aferah je značilno, da se partnerji ne želijo globlje zaplesti, biti intimni in si ne želijo čustvene povezanosti. Te afere se dogajajo zaradi vznemirljivosti in vsebujejo vabilo k spolnemu odnosu. Čeprav je spolnost sestavni del teh afer, je prisotna distanca, saj osebe spolni odnos, ki se je zgodil, pustijo za seboj oziroma ga pozabijo. Če pozneje srečajo osebo, ki je bila z njimi vpletena v afero, jih postane strah, ker lahko to srečanje zaplete njihovo življenje. Večina teh afer se dogaja na potovanjih ali na različnih poslovnih konferencah, ko so varajoči daleč od svojih družin in prijateljev.

Čeprav je ta tip afere časovno zelo kratek, je pomemben, saj lahko tako ravnanje traja več let. Dobra novica je, da se to vrsto afer da ustaviti, kar pa se po navadi zgodi s kakšnim dramatičnim dogodkom, kot so na primer smrt v družini, resna bolezen, izguba moči in položaja. Afera tega tipa ni tako resna, je pa zelo resno nezvesto ravnanje samo. Teh afer se poslužujejo predvsem spolno zasvojene osebe, osebe z zelo burno preteklostjo in pa osebe z introvertirano osebnostjo.

b) Flirti

Tudi za ta tip afer je podobno kot za serijske afere značilno, da se partnerja ne želita zapletati v čustveno povezanost. Flirt je lahko enkraten ali pa se vleče mesece dolgo. Te afere so ljubimkanja brez spolnega občevanja.

Tovrstne afere vsebujejo premore za kavo med delovnim časom s točno določeno osebo, spoznavanje te druge osebe na osebni ravni in včasih nudenje čustvene podpore. V vseh situacijah pa je prisotna iskrica dvorjenja oziroma flirta. Vpletena pri tem tipu afer se ne dojemata kot ljubimca. Obstaja pa velika nevarnost, da se med njima vzpostavi čustvena povezanost.

Razmerja z močno čustveno povezanostjo

V novonastalih zvezah se partnerja vidita veliko bolj pozitivno zrcaljena v očeh drug drugega kot pa v dolgo trajajočih zvezah – v slednjih so pogosto v ospredju posameznikove napake in pomanjkljivosti.

Pomembno je tudi vedeti, da ko nezvesti partnerji oba odnosa med seboj primerjajo, magnetizem prepovedane ljubezni daje zunajzakonskemu partnerju bistveno prednost. Stvar ni v tem, da so stalni partnerji dolgočasni ali nadležni in zunajzakonski partnerji briljantni in čudoviti. Odločitev za zunajzakonskega partnerja je sprejeta veliko prej na podlagi tega, kako in v čem se ta razlikuje od zakonskega partnerja, kot pa zaradi katerekoli opažene superiornosti nad zakonskim partnerjem.

a) Spolno-čustvena afera

Spolno-čustvena afera je zelo močna. Ta kombiniran tip afere je najbolj razdiralen za zakon in ga je tudi najtežje preboleti. V odnosih, kjer se spolnost pojavi na samem začetku afere, je po navadi prisotna manjša stopnja čustvene povezanosti, ki pa je močnejša, če je spolnost nastopila pozneje. Zato so prijateljstva, ki so se gradila na čustveni povezanosti, preden so postala tudi spolna, razumljena kot globoka čustvena navezanost oziroma povezanost.

Danes se vse več moških zapleta v spolno zvezo z ženskami, s katerimi so tudi čustveno povezani, s čimer se je povečala grožnja zakonom in možnost ločitve.

Tradicija pravi, da so bili moški tisti, ki so se bolj zapletali v zunajzakonska razmerja zaradi spolne privlačnosti. Moški bolj seksualizirajo, medtem ko ženske bolj romantizirajo! Če pa odnos ostane prvenstveno seksualen, le redko predstavlja grožnjo zakonu – razen če je razkrit. Ženske so po navadi začele zunajzakonska razmerja s čustveno navezanostjo, ki ni nujno vsebovala spolnosti. Vendar so nezveste ženske, ki se zapletejo v zunajzakonsko spolnost, bolj verjetno v zunajzakonskega partnerja zaljubljene, torej čustveno navezane. To je eden od razlogov, zakaj so njihove afere povezane z nizko stopnjo zadovoljstva v zakonu in zakaj pogosteje vodijo v ločitev.

Družbene norme so nasprotne temu, da se ženske vpletejo v spolne in moški v čustvene afere, prav zato so mešane afere bolj grozeče, saj kršijo družbene norme in vstopajo na področje, ki je tudi domena najmočnejšega ljubosumja. Večina moških definira spolno nezvestobo kot spolni odnos oziroma spolni akt. Zanje druga fizična intimnost, na primer oralni seks ali poljubljanje, ne šteje.

b) Afere slepe zaljubljenosti

Te afere vsebujejo močno čustveno povezanost. Odnosi pri tem tipu afere so zelo pomembni in tudi partnerja sta zelo zaskrbljena, kako bo afera vključena v njuno življenje. Možnost je, da prekineta svoj odnos ali pa se razideta s prvotnima partnerjema in vstopita v nov, skupen odnos. Včasih se romantične zaljubljenosti razvijejo iz nepomembnih flirtov. Dalj časa ko afera traja, bolj resna postaja.

Če ločitev ali ponovna poroka nista možni, se te afere lahko sprevržejo v dolgo trajajoče afere. Pri tem tipu afer začasno zmedenost premaga resničnost, in sicer zaradi slepe zaljubljenosti in idealiziranja osebe. Partnerja drug drugega dojemata kot ljubimca.

Dolgotrajne afere

Dolgotrajne afere in tipe afer glede na vzrok njihovega nastanka.

Te afere trajajo več let, lahko pa tudi skozi daljšo dobo že obstoječe zveze ali zakona enega od partnerjev. Partnerja podobno kot pri aferah romantične zaljubljenosti čutita močno čustveno povezanost. Lahko bi rekli, da so dolgotrajne afere v bistvu afere romantične zaljubljenosti, pri katerih poročen partner ne more narediti odločilnega koraka. Ker trajajo skozi daljšo dobo že obstoječe zveze ali zakona, so čustvene posledice teh afer izjemno negativne.

Pri tem tipu se vpleteni nanjo počasi navadijo, tudi če se z njo ne strinjajo. Oseba, ki vara, se v tem odnosu velikokrat čuti bolj povezana z osebo, s katero ima afero, kot pa s siceršnjim partnerjem, torej z ženo ali možem.

Dolgotrajne afere so tudi tako imenovane afere zakonskega dogovora, pri katerih oba partnerja tolerirata afere in s tem izrazita nezadovoljstvo v svojem zakonu.

Tretja stran trikotnika

Kako se tretja oseba umesti v celotno sliko nekega zakona? Tretja oseba v bistvu vstopi v razpoko zakona; največkrat je to ženska, označena in razumljena kot razdiralka doma. S tem, ko se ta oseba začne vrivati med stalna partnerja, izraža posledice svojega notranjega stanja, svoje osebnosti. Veliko tretjih oseb, ki se vplete v afero, je poročenih in vzrok za afero je zanje lahko povsem v kontekstu njihovega zakona. Spet druge tretje osebe so samske. Med specifične razloge, da se samska oseba odloči za afero z že poročeno osebo, sodijo strah pred intimnostjo ali odvisnostjo, občutek notranje praznine in prizadevanje za nedosegljivim plenom.

Samskim osebam, ki se zapletajo v afere s poročenimi ljudmi, so skupni predvsem trije vzorci afer: dolgotrajne resne afere, nezahtevne afere oziroma kratkotrajne afere, kot so na primer afere takoj po razvezi, in kompulzivna oziroma ponavljajoča se spolnost oziroma afere za eno noč.

Samske ženske so veliko bolj kot samski moški voljne biti tretja stran v dolgotrajnih resnih aferah. Po navadi si izberejo starejšega moškega, ki je nagnjen k ambivalentnosti (razdvojenosti), njegova stalna partnerica pa je od njega odvisna. V to vlogo po navadi vstopijo, ker nekaj na njihovem poročenem partnerju oziroma ljubimcu predstavlja nedokončano delo v zvezi z njihovimi starši ali partnerji iz prejšnjih razmerij.

Takšna oseba je zelo romantična in nezmožna karkoli zahtevati od svojega poročenega ljubimca, ker se boji, da s tem tvega čustveno ohladitev. Ima veliko potrebo biti ljubljena, varovana in negovana, ne da bi hkrati postala od partnerja odvisna. Tovrstne afere trajajo leta, lahko tudi vse življenje. On stalno načrtuje, da bo zapustil ženo, vendar tega nikoli ne stori. Ona načrtuje svoje življenje okoli njegovega in čaka, živita skupno življenje, ki je vzporedno njegovemu življenju z njegovo ženo. Njegov zakon vidi kot oviro svoji sreči in nezavedno spregleda sebe kot samopovzročiteljico svoje nesreče.

Samski, ki se zapletajo v druge tipe afer

Drugi vzorci afer med samskimi moškimi in ženskami so nezahtevne afere z majhnimi pričakovanji ali serije kratkih afer. Nezahtevne afere, v katere se zapletajo sam­ske osebe po ločitvi in ranljivem obdobju po njej, jim omogočijo pozornost in naklonjenost, ne da bi se kakorkoli zavezali ali karkoli resnega pričakovali. Te afere vključujejo elemente testiranja, ki jih uporabljajo tudi adolescenti, da determinirajo svojo privlačnost in družbeno kompetentnost. Ko so enkrat čez najhujše in so z nogami zopet trdno na tleh, so sposobni poiskati nekoga samskega in primernega za celosten odnos.

Druge samske osebe, ki se zapletajo v afere, pa si izberejo afere brez večjih pričakovanj z že poročenimi osebami zaradi težkih kariernih zahtev ali pa preprosto zato, ker si ne želijo tveganja globoke čustvene povezanosti ali obveznosti, ki jih prinaša zavezanost oziroma predanost partnerju. Serije afer za eno noč ali kratke afere pa vodi predvsem potreba po zapolnitvi notranje praznine ali potreba po paraliziranju notranje bolečine. Tukaj je

bistvo problema največkrat odvisnost od spolnosti.

Tipi afer glede na vzrok njihovega nastanka

Afere lahko opredelimo tudi glede na vzrok njihovega nastanka.

Ti tipi afer so:

  • konfliktom izogibajoče se afere,
  • intimnosti izogibajoče se afere,
  • afere zaradi spolne odvisnosti in afere zaradi ženskarstva oziroma filanderstvo,
  • izhodne afere in
  • afere zaradi osebne razdvojenosti.

Konfliktom izogibajoče se afere

Konfliktom izogibajoči se pari so na pogled pari, ki se nikoli ne prepirajo.

V resnici jih je groza konfliktov, ker se bojijo, da jih bodo pripeljali v zapuščenost ali izgubo nadzora. Ko se pojavi težava, se z njo ne znajo soočiti in s tem preseči različnih mnenj. Konfliktom izogibajoča se afera vpije prevaranemu partnerju: "Pripravil/a te bom do tega, da me boš upošteval/a!" Pari, ki se ne morejo pogovarjati o svojih različnostih in razočaranjih, lahko uporabijo afero, da pridejo na plano iz vse preveč kontrolirane prijaznosti. Kdor vara, je po navadi bolj nezadovoljen, ne glede na to, ali je ženska ali moški.

Intimnosti izogibajoče se afere

Problemi z intimnostjo so prisotni v prav vseh vrstah afer, vendar je v intimnosti izogibajoči se aferi intimnost glavno vprašanje oziroma problem.

Afera ta par zaščiti pred bolečino in razočaranjem in pravi:

"Ne želim si te tako močno potrebovati, zato bom zapolnil/a nekaj svojih potreb drugje." Intimnosti izogibajoči se pari se bojijo medsebojne bližine ter čustvene ranljivosti in si zato postavljajo visoke medsebojne meje. Ker je zanje nepredvid­ljivo edino, kar je zares predvidljivo, uspešno spoprijemanje pomeni biti vedno v pripravljenosti in držati dovolj razdalje oziroma mejo, da je zavrnitev manj boleča. Intimnosti izogibajoči se pari so zelo dobri v prepiranju, prav v prepiru se namreč lahko najbolje čustveno povežejo. Konflikt je tako ena meja te povezanosti, afera pa druga.

Čustvena povezanost med partnerjema se vidi v pogostih in močnih bojih, ki so po navadi verbalni in včasih podkrepljeni z močnim loputanjem vrat ali drugimi dramatičnimi reakcijami. V nekaterih primerih se prepiri stopnjujejo tudi v fizično nasilje. Ti pari so popolno nasprotje konfliktom izogibajočih se parov – izberejo boj namesto pobega.

Odvisniki od spolnosti

Tisti, ki spolnost uporabljajo znova in znova

Afere zaradi spolne odvisnosti in afere zaradi ženskarstva oziroma filanderstvo!

Termin odvisnost od spolnosti se nanaša na kompulzivno potrebo po spolnem aktu. Ti akti nimajo ne odnosne ne romantične narave afer. Odvisniki od spolnosti spolnost uporabljajo znova in znova, da z njo paralizirajo notranjo bolečino in zapolnijo osamljenost (podobno kot odvisniki od alkohola zlorabljajo alkohol). Med pari naj bi bili moški pogosteje odvisni kot ženske. Veliko žensk v nasprotju z moškimi tolerira moža, odvisnega od spolnosti. Pri konfliktom izogibajočih se in pri intimnosti izogibajočih se partnerjih imata oba partnerja podoben stil interakcije. Pri parih, kjer je en partner odvisen od spolnosti, pa imata partnerja povsem različni vlogi: eden se poslužuje odvisnega vedenja, medtem ko mu drugi to vedenje omogoča. Obema pa to omogoči, da se izogneta notranji bolečini in praznini.

Razmerje z ženskarjem

Ženskarji oziroma filanderji potrebujejo hitre spolne avanture. Romantičnost jih prav nič ne zanima. Večina filanderjev je moških, čeprav najdemo tudi ženske filanderke.

Filanderji so zelo drugačni od drugih ljudi, ki imajo afere. V drugih tipih afer postane tretja oseba pomemben del življenja nezvestega partnerja, kar pa nikakor ne velja za filanderstvo. Ko nastopi afera, zakonec po navadi lahko vidi nekaj povezav med tem, kako je sam zakon potekal in začetkom oziroma vzrokom za začetek afere. Pri filanderjih pa kakovost zakona ne vpliva pomembno na njihove afere. Filanderji so lahko zelo vplivni in uspešni ljudje, vendar se notranje počutijo povsem prazne. Vsaka trofeja jih pusti s hitro minljivim občutkom moči, privlačnosti in zaželenosti pri drugi osebi. Filanderji se v svojem začaranem krogu dobro počutijo, ta pa poteka tako, da kar najhitreje najdejo potencialno osebo za zadovoljitev, porabijo kar se da malo časa, da jo spravijo v posteljo, in hitro odidejo, ko svojo misijo končajo. Svojih trofej ne vidijo kot ljudi, ampak kot pogrešane oziroma iskane predmete. Filanderji imajo po navadi o sebi zelo dobro mnenje in se po večini ne zavedajo svoje težave.

Filanderji poročajo, da se njihove potrebe po trofejah oziroma osvojitvah začnejo nekje med adolescenco. To se zgodi, ko prvič ugotovijo, da osvojitev neke osebe prinese v njihovo življenje razburljivost, čeprav le za kratek čas. Filanderji niso kot drugi mladostniki, vsaj ne v eni bistveni stvari – le redko z določeno osebo razvijejo prvo resno srednješolsko zvezo, če pa že jo, je po navadi povsem čustveno hladna.

Filanderji in odvisniki od spolnosti so si sicer zelo podobni, med njimi je ena bistvena razlika. Medtem ko imajo odvisniki občutek sramu in krivde, pa se filanderji počutijo povsem dobro glede svojega početja.

Ima kdo od vaju te težave?

Če si partner spolno odvisne osebe, greš v svojih dejanjih gotovo zelo daleč, da zakriješ odvisnost pred drugimi. Pravzaprav sprejemaš obnašanje svojega odvisnega partnerja, čeprav se trudiš, da bi se nekako spremenil. Ker pa se tako osredotočaš na svojega partnerja, se ti ni treba osredotočati na svoje osebne stvari – stvari, ki so prav tako boleče kot njegove.

Odvisniki od spolnosti so obsedeni s spolnimi osvojitvami oziroma trofejami. Nezmožni so prenehati, čeprav jim tako vedenje povzroča resne težave in je lahko življenjsko ogrožajoče. Seks jim služi za kratkotrajni opoj proti notranji bolečini in sramu. Vendar pa omamno stanje ne traja dolgo, zato znova in znova iščejo ponovno dozo, prav tako kot se alkoholik osredotoča na naslednjo pijačo. Vse drugo pride pozneje. Tako so preokupirani, da niso previdni niti glede aidsa ali kakšne druge prenosljive spolne bolezni.

Največji problem odvisnikov in njihovih partnerjev je zanikanje in skrivanje, kar pomeni, da ne poiščeta in dobita pomoči, ki bi jo za spremembe potrebovala. Oba ponavljata vzorec kompulzivne spolnosti (vedenje odvisnega) in napora, da bi to kompulzivnost ukrotila (opravičevalno vedenje), da bi s tem zapolnila svojo praznino in se izognila bolečini. Ker so korenine zasvojenosti s spolnostjo zelo globoke, bosta oba potrebovala pomoč, da bosta lahko naslovila težave, ki jih nosita v sebi. To ni projekt, ki bi ga lahko naredila sama. S terapevtsko pomočjo se je možno naučiti novih vzorcev vedenja in prekiniti zasvojeno in opravičevalno vedenje.

Izhodne afere

Izhodna afera je način za končanje zakona – ne razlog.

Eden od partnerjev se je že odločil, da bo drugega zapustil, zato se zaplete v afero. S tem si omogoči odhod, saj se po navadi prizadeti partner raje ukvarja z afero kot pa z vprašanjem, kako je do težav v odnosu sploh prišlo.

Je tvoja afera izhodna afera?

Če se tvoj zakon konča z izhodno afero, potem razmišljaj o aferi kot o načinu, in ne kot o razlogu za končanje tvoje zveze. Izbrati afero kot izhod oziroma pobeg iz zveze verjetno pomeni, da so kakršnikoli zaključki zate zelo težavni. Z afero se lahko izogneš soočenju s svojimi razočaranji ali pogovoru o nerazkritih temah v zvezi; zdi se bolj preprosto, da to težo nosi afera. Rečeš si, da je zunajzakonski partner tvoja edina resnična ljubezen in da si dolžna sama sebi zagotoviti, da si srečna. Spregledaš pa zgodovino zakonskih problemov in preložiš vso odgovornost za ločitev na tretjo osebo. Upaš, da te bo zakonski partner 'vrgel ven'. Da pa se to lahko zgodi, mora zakonec za afero izvedeti. Tako vse urediš, da partner resnično odkrije afero, čemur sledi močan prepir, v katerega pa si ti nekako manj vpletena. Povsem si osredotočena na odhod iz zveze. Če partner ne želi končati vajine zveze, si zelo razočarana, saj boš morala zdaj sama dodatno nekaj narediti, da boš lahko odšla.

Da bi znova vzpostavila zakon, je le malo verjetno. V nadaljevanju boš morali razumeti oziroma doumeti, kaj je vsak od vaju doprinesel k polomu zakona in zakaj si je eden od vaju izbral tako boleč način za končanje zakona. Ker pa ti bo ločitev vzela ogromno energije, se tega razumevanja najverjetneje ne boš lotili takoj, ampak šele pozneje.

Afere zaradi osebnostne razdvojenosti

Za osebe z osebnostno razdvojenostjo afera pomeni, da so prenasičeni z naporom narediti oziroma ohranjati zakon uspešen.

Da zakonca zadovoljita drug drugega, žrtvujeta svoje osebne občutke in potrebe. Afera se začne, ko se eden izmed zakoncev zaljubi v tretjo osebo. Afera je po navadi dolga, resna in strastna. Ko je enkrat oseba popolnoma vpletena, se ne more odločiti med ljubimko oziroma ljubimcem in dejanskim partnerjem. Bolj pogosto je to tip afere, v katero se vpletajo moški, vendar se vanjo zapleta tudi vse več žensk.

Ta tip afere se po navadi dogaja kot posledica krize srednjih let, vendar je veliko več kot to. Korenine gredo nazaj v otroško dobo, ko so bili prisiljeni, da so zadovoljevali potrebe drugih in dali svoje potrebe na stran. V nasprotju je kriza srednjih let situacijska in se razvije z zavedanjem, da čas beži in mnogo stvari ni dokončanih. Afere, ki nastopijo zaradi krize srednjih let, so bolj izhodne afere.

Veronika Seles za Liso

P.S. Če želiš svoje težave, skrbi, misli, rešitve ali kar ti leži na duši zaupati mag. Veroniki Seles, ji lahko pošlješ elektronsko pošto na naslov: lisa@adriamedia.si.