Dobra četrtina 15-letnikov je že imela spolne odnose

Da so že imeli spolne odnose, je v raziskavi HBSC 2010, potrdilo dobrih 28 odstotkov slovenskih 15-letnikov, več fantov (32 odstotkov) kot deklet (25 odstotkov).

10. 9. 2011

Spolne odnose je že imelo 15 odstotkov gimnazijcev, 34 odstotkov tistih, ki obiskujejo srednje tehnične šole, in 48 odstotkov 15-letnikov, ki hodijo na poklicne šole.

Po ugotovitvah strokovnjakov je zgodnejša spolna dejavnost povezana z bolj tveganim spolnim vedenjem ter s tem z večjim tveganjem za mladostniško nosečnost in spolno prenosljive okužbe. Raziskava je pokazala, da so 15-letniki (85 odstotkov), ki so že imeli spolne odnose, večinoma sami ali pa njihov partner/ica pri zadnjem spolnem odnosu uporabili vsaj eno izmed metod preprečevanja nosečnosti.

15 odstotkov mladostnikov ob spolnem odnosu ni uporabilo zaščite.

90 odstotkov mladostnikov, ki so uporabili zaščito pred nosečnostjo, je uporabilo eno izmed zanesljivih metod, kamor se uvrščajo kontracepcijske tablete, kondom ali kombinacija katerekoli od teh zaščit z drugimi metodami. Zaradi povečane uporabe kontracepcije je v Sloveniji vse manj mladostniških nosečnosti.

V začetku osemdesetih let se je rodilo več kot 35 otrok na tisoč mladostnic, v zadnjih letih pa od pet do šest otrok na tisoč mladostnic. Mladostnice tako pomenijo manj kot dva odstotka porodnic, kar Slovenijo trenutno uvršča med države z najnižjimi stopnjami rodnosti mladostnic v Evropi.

Raziskavo HBSC (Health Behaviour in School Aged Children), ki poteka v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, v Sloveniji izvaja Inštitut za varovanje zdravja. Narejena je na reprezentativnem vzorcu učencev in dijakov, starih 11, 13 in 15 let. Na vprašanja o spolnem vedenju so odgovarjali samo 15-letniki.