Stop nasilju v družini in družbi - Spregovori!

Zavod EMMA – Center za pomoč žrtvam nasilja, Ljubljana in Krško, v okviru kampanje ozaveščanja javnosti o nesprejemljivosti nasilja v družini in družbi Odloči se za življenje v miru – Podari rožo, pripravlja posvetovanje z javno tribuno.

25. 11. 2011

Kaj?

Posvetovanje z javno tribuno: Stop nasilju v družini in družbi – Spregovori!

Kdaj?

V petek, 2. decembra 2011, s pričetkom ob 10.00

Kje?

V Mladinskem Centru Krško, Cesta Krških žrtev 105, Krško

Na dogodku se bodo posvetili mobilni pomoči in samopomoči v primerih nasilja v družini izven večjih centrov, tako da bodo predstavili delovanja Mobilne enote Zavoda EMMA – OE Krško in pomen povezovanja organizacij, ki se srečujejo z žrtvami nasilja pri svojem delu. Predstavitveni del bo vodil Zavod EMMA – OE Krško, na javni tribuni pa bodo svoj kamenček v mozaik ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja dodali še gostje, predstavniki organizacij, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujejo s problematiko nasilja v družini in družbi.

Osrednjo temo tribune - Nasilje kot družbeni fenomen, bo s svojega zornega kota odprl Zavod EMA, javna tribuna – Stop v družini - Spregovori! pa bo ponudila prostor, da izpostavijo izzive, zastavijo vprašanje ali povedo svoja mnenja in stališča še udeleženci.

Namen dogodka!

Nasilje v družini je pereč problem naše družbe.

Na tem področju je potrebno preventivno delovanje, kot tudi neposredna pomoč osebam z izkušnjo nasilja. O nasilju v družini in v družbi je potrebno javno spregovoriti, se pogovarjati in ukrepati. Le tako bomo postopno odpravili stigmatizacijo oseb z izkušnjo nasilja in zmanjšali stereotipe, ki otežujejo pot iz kroga nasilja. Zato se nam zdi pomembno, da svoje delo, ki je usmerjeno v pomoč osebam z izkušnjo nasilja, v družbeno dobro, naredimo vidno. Naš namen je ustvariti odprt prostor za javno diskusijo o tej temi. In to ne samo ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, pač pa skozi vse leto.