Seks prodaja! Pa res?

Vse je odvisno od nazornosti oglasa in tega, kdo ga gleda, je prepričan tim raziskovalcev, ki je izsledke svoje mednarodne študije nedavno objavil v publikaciji Journal of Consumer Research.

27. 2. 2009

Vsepovsod same reklame in oglasi.

In zdi se praktično nemogoče, da bi si oglaševalci še lahko izmislili kaj zares novega in svežega. V svoji stiski se mnogi od njih zatekajo le še k vse bolj radikalnim podobam dražljive golote in vse bolj drzne spolnosti.

Neučinkoviti pri ženskah?

Pa vendar so raziskave že pokazale, da se ženske (generalno gledano) ne odzivajo preveč ugodno na pretirano eksplicitno prikazano spolnost, ki je zadnje čase kar mrgoli v oglasih.

“Z raziskavo smo želeli nekoliko osvetliti nekatere dileme perspektiv v seksualni psihologiji. Tovrstna literatura se namreč nikakor ne more zediniti glede tega, kako velike so dejansko razlike v moški in ženski percepciji spolnosti in kako različni so motivi, ki stojijo za njihovimi prepričanji. Znano je, da večji del literature portretira moške kot tiste subjekte, ki gojijo bolj pozitiven odnos do flirta in neobvezujočih spolnih afer, medtem ko naj bi ženske bolj cenile čustveno intimnost in zaupnost, ki spremljata spolno razmerje,” so med drugim zapisali avtorji študije.

Gre, če je v pravem kontekstu

Avtorji nadalje ugotavljajo, da bi ženske bolj pozitivno sprejemale seksualno implicitne oglase, če bi ti spolnost prikazovali bolj v kontekstu ženskih vrednot, npr. v oglasu prikazano erotika bi morala odsevati tudi čustveno naklonjenost in zaupnost.

Oglaševalcem zato v sklepni misli niso svetovali, da naj se v prihodnje enostavno izogibajo spolnosti v oglasih, če bi z njimi radi nagovorili tudi ali celo predvsem ženske, dali pa so jim vedeti, da bodo vendarle morali postati bolj pozorni na vsebinski kontekst pri idejnem snovanju takšnih oglasov:

“Najnovejši ekperimenti so pokazali, da lahko že pravilna uporaba pozicioniranja in kontekst medosebnih odnosov znatno izboljša odnos žensk do oglasa in blagovne znamke.”