Samomorilnost med Slovenci v zadnjih 20 letih upadla

Kot je na novinarski konferenci pojasnila Saška Roškar z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), se je umrljivost zaradi samomora v zadnjih dveh desetletjih zmanjšala za 15 odstotkov.

25. 9. 2011

Po podatkih baze umrlih IVZ je leta 2000 zaradi samomora umrlo 588 prebivalcev Slovenije, v desetletju pa se je ta številka v povprečju zmanjševala – tako je v letu 2010 zaradi samomora umrlo 416 prebivalcev.

Po podatkih sodeč, so najbolj ogrožene regije na severovzhodu Slovenije, precej manj pa regije na jugozahodu. V bolj 'ogroženih' regijah se izvaja vse več preventivnih programov in programov ozaveščanja.

Slovenija se je na lestvici prvih deset najbolj ogroženih držav navadno uvrščala na peto ali šesto mesto.

Najnovejši podatki baze umrlih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za leto 2009 pa kažejo, da je Slovenija trenutno na desetem mestu po ogroženosti zaradi samomorov.

Prvi center za raziskovanje pri nas

V letu 2011 so v okviru Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT), ki se bo v prihodnjih mesecih preimenoval v Inštitut Andreja Marušiča, ustanovili Slovenski center za raziskovanje samomora, prvi tovrstni center pri nas.