Radovan Jenko: O sporočilni moči plakata

Od 16. do 20. septembra bo v Ljubljani potekal Poster Festival Ljubljana '11 s številnimi strokovnimi predavanji, omizjem, projekcijami filmov in odprtjem razstav pakatov.

13. 9. 2011

Letošnji festival je v celoti posvečen problematiki rasizma in bo potekal pod geslom Razkriti obrazi rasizma.

Radovan Jenko, ki na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost poučuje vizualne komunikacije, pripoveduje o pomenu festivala in samega plakata, ki je močno komunikacijsko orodje.

Kratek intervju

... povzet iz revije Story.

S festivalom Razkriti obrazi rasizma opozarjate na možnost angažirane sporočilnosti plakatov, dejansko pa vsak posameznik sporočilo na plakatu odčitava po svoje ...

Da, res je. Skozi posameznikovo likovno in osebno občutljivost ter angažiranost smo na Poster Festival Ljubljana '11 prejeli 309 plakatov, osebnih vizualnih refleksij, različnih pogledov, komentarjev na temo Razkritih obrazov rasizma. Prejeti vizualni odgovori niso enoznačni, saj odkrivajo veliko plasti v tako kompleksni temi, kot je rasizem. Z načinom življenja, ki ga živimo, se vsak dan odpirajo novi problemi na področju družbene tematike, o kateri je treba govoriti. Cilj Poster Festivala Ljubljana je osveščanje širše javnosti o teh težavah v mediju plakatu, ki je močno komunikacijsko orodje.

Slovenija je bila eno obdobje 'plakatno' zelo močna, koliko se danes zavedamo, da je prostor na plakatu lahko zelo sporočilen?

Plakatna moč v Sloveniji in tudi drugod po svetu se je izgubila z dnem, ko sta začela prevladovati globalizem in potrošništvo - torej denar. Seveda bi bil lahko plakat eno izmed najmočnejših komunikacijskih sredstev, vendar ne v takšni obliki, kot obstaja danes. Vsak dan na veleplakatih opazujemo nešteto banalnih potrošniških prijemov, ki ne povedo nič in se ne dotaknejo nikogar, razen morda denarnice. Obiskovalci razstav na festivalu bodo prišli v stik z deli, ki imajo še vedno vizualno moč prenesti sporočilo ljudem, da se jih 'dotakne'.

Lahko svetujete, na kaj naj bi bili mimoidoči pozorni pri odčitavanju plakatov?

Nobenega pravega nasveta jim ne morem dati, če govorim o stanju plakata zdaj, saj skoraj ni plakata v javnosti, ki bi nagovarjal s humorjem in inteligenco, seveda skupaj s svojim osnovnim poslanstvom - prenesti sporočilo.