Psihološki tipi po Jungu: Takšni se rodimo!

Vsak od nas premore določeno količino energije, ki pa jo posamezniki značilno, a nadvse različno uporabljamo.

4. 3. 2011

Nekateri ljudje svojo energijo in pozornost usmerjajo v druge ljudi in stvari, ki jih obdajajo. Tem ljudem Jung pravi ektrovertirani. Obstaja pa tudi skupina ljudi, katerih energija teče - povsem naravno - navznoter. In tem Jung pravi introvertirani.

Oba načina sta enakovredna

Carl Gustav Jung je oba načina ravnanja z energijo (oz. pozornostjo) videl kot enakovredna in povsem naravna. Sumil je, da se z določenim tipom (ektrovertiranostjo ali introvertiranostjo) rodimo, ravno tako, kot se rodimo z modrimi ali rjavimi očmi. In še dodal, da nihče med nami ni popolnoma ekstrovertiran ali popolnoma introvertiran, temveč kvečjemu, da eden od obeh tipov v osebnosti prevladuje.

Vsi se torej rodimo s sposobnostjo obeh načinov izražanja, le da je eden od obeh pri nas močneje izražen.

16 osebnostnih tipov

Jung je šel v svojih raziskovanjih še dlje. Ugotovil je, da pomenljive razlike med osebnostmi pogojujejo tudi razvitosti njenih osnovnih funkcij.

Osebnosti je tako pripisal štiri načine (ali funkcije) delovanja:

  • mišljenjsko in čustveno,
  • ter čutno in intuitivno.

Vsaka od teh pa je seveda tudi ustrezno introvertno ali ekstrovertno obarvana.

C.G. Jung, eden od pionirjev psihoanalitičnega gibanja, ki je skupaj s Freudom in Adlerjem povzročilo revolucijo v psihologiji na začetku prejšnjega stoletja, je bil glede tipov jasen:

"Čutnost vam pove, da stvar (oseba, situacija …) obstaja, mišljenje vam pove, kaj stvar je, občutenje vam pove, ali vam stvar ugaja ali ne, intuicija pa daje slutiti od kje morda prihaja in kam gre."

Tipologija v medosebnem

Tip naše osebnosti je tudi eden ključnih dejavnikov sreče ali nesreče v naših medosebnih odnosih - še posebno v ljubezni in partnerstvih.

Več o tem (skupaj s povezavami na najboljše spletne teste) si lahko prebereš kar tukaj!