Proti revščini in socialni izključenosti

Eno od temeljnih načel Evropske unije je solidarnost, zato se je EU povezala z državami članicami in leto 2010 razglasila za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti.

11. 2. 2010

Ključna cilja sta povečanje ozaveščenosti javnosti o tem vprašanju ter obnovitev politične zavezanosti EU in njenih držav članic k odpravljanju revščine in socialne izključenosti.

Ambasadorka evropskega leta

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je nominiralo in izbralo aktivistko človekoljubnega in dobrodelnega društva UP Failo Pašić Bišić za ambasadorko evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010.