Program 'Za ženske v znanosti' za družini prijazno znanost

Ob predstavitvi 5. nacionalnega programa 'Za ženske v znanosti' se je pred dnevi na Tivolskem gradu odvila okrogla miza z naslovom 'Družini prijazna znanost', na kateri so ugledni slovenski znanstveniki in znanstvenice predstavili svoje poglede o tematiki.

14. 10. 2010

Partnerji programa L'OREAL Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena fundacija so hkrati objavili tudi razpis za štipendije programa, na katerega se lahko mlade znanstvenice prijavijo do vključno 8. novembra 2010.

Štipendije v višini 5.000 evrov bodo tudi tokrat prejele tri izjemne mlade znanstvenice.

Znanstvenice kot mame

"Prav dejstvo, da so uspešne znanstvenice obenem tudi mame, je bil eden glavnih razlogov za izbor letošnje osrednje teme, ki je družini prijazna znanost," je uvodoma dejal dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije.

Govorci okrogle mize prof. dr. Peter Raspor z Biotehniške fakultete UL, dr. Dunja Mladenić z Instituta Jožef Stefan, dr. Neža Finžgar, štipendistka 4. nacionalnega programa, ter dr. Mitja Hafner Fink in prof. dr. Nevenka Černigoj-Sadar, oba s FDV-ja, pa so se strinjali, da je za družini prijazno znanost odgovorno okolje, v katerem znanstvenice živijo in ustvarjajo.

Moderatorka okrogle mize prof. dr. Maca Jogan je prepričana, da načelo enakih možnosti pomeni razvijati dobre prakse, ki v delitev družinskih odgovornosti vključujejo tudi moške. Poleg  tega je treba spodbujati raziskovalne ustanove k razvijanju standardov za zagotavljanje dobre uravnovešenosti med delom in družino v raziskovanju.

Štipendija za uspešne

Štipendije nacionalnega programa L'ORÉAL-UNESCO 'Za ženske v znanosti' 2011 v višini 5.000 evrov so namenjene ženskam v zadnjem letu doktorskega študija s področja naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, ki ga opravljajo v okviru slovenskih raziskovalnih institucij.

Štipendijo lahko porabijo v katerikoli namen, ki ni nujno povezan z njihovim raziskovalnim delom. Kandidatke morajo biti v zadnjem letu doktorskega študija, praviloma ne smejo biti starejše od 35 let, morajo imeti slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji.

Raziskovalni projekti, ki jih prijavljajo na razpis, ne smejo vključevati testiranj na živalih.

Strokovna komisija in odbor

Na uradnem prijavnem obrazcu in z ustrezno dokumentacijo oddane vloge za štipendijo bosta vrednotili tričlanska ocenjevalna skupina pod vodstvom prof. dr. Petra Rasporja, predstojnika katedre za biotehnologijo na Biotehniški fakulteti UL, ter šestčlanski nacionalni odbor, ki ga bo vodil dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije.

Več informacij o programu, razpisnih pogojih in potrebni dokumentaciji najdeš na www.mvzt.gov.si v rubriki Aktualno, na www.unesco.si v rubriki Za ženske v znanosti ter na www.szf.si.