Pri preganjanju kaznivih dejanj na internetu storjen korak naprej

Na posvetu Zloraba otrok s pomočjo spleta, ki je prejšnji teden potekal na Gospodarski zbornici Slovenije in Fakulteti za družbene vede, so se slovenski internetni ponudniki in Policija zavzeli za boljše sodelovanje pri preganjanju posnetkov spolnih zlorab otrok in drugih kaznivih dejanj na spletu.

10. 10. 2011

Dvodnevni posvet z naslovom Zloraba otrok s pomočjo spleta: vloga državnih organov, ponudnikov internetnih storitev in Centra za varnejši internet Slovenija je 5. in 6. oktobra 2011 organiziral Center za varnejši internet Slovenija, Spletno oko  v sodelovanju z Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave.

Posveta se je udeležilo preko 80 predstavnikov policije, tožilstev, nevladnih organizacij ter internetnih in mobilnih operaterjev.

Med govorci so bili številni domači strokovnjaki iz vrst tožilstva, policije in zasebnega sektorja, posebna gosta posveta pa sta bila Michael Moran, ugledni mednarodni strokovnjak in koordinator Interpolovega oddelka za kazniva dejanja nad otroki, ter Andreas Wildberger, direktor Združenja avstrijskih ponudnikov internetnih storitev.

Cilj posveta je bilo opozoriti na odgovornosti in možnosti, ki jih imajo državni organi, vladne in nevladne organizacije, ponudniki internetnih storitev in tudi posamezniki pri zagotavljanju večje varnosti otrok in preprečevanju razširjanja nezakonitih vsebin  na spletu.

Diskusija okrogle mize je pokazala, da je za učinkovito obravnavo posnetkov spolnih zlorab otrok na spletu v Sloveniji potrebno vzpostaviti boljše sodelovanje predvsem policije, tožilstva in internetnih ponudnikov. Ob tem je postalo jasno, da sodelovanje med ponudniki internetnih storitev in organi pregona ovira predvsem neusklajenost zakonodaje.

Izpostavljene so bile tudi nekatere konkretne težave, kot je problem varstva zasebnih podatkov, kadar gre za sodelovanje v procesih obravnave kaznivih dejanj na internetu, in predolga časovna obdelava podatkov. Udeleženci so se družno zavzeli za aktivno reševanje omenjenih problemov predvsem v smeri že obstoječih smernic Sveta Evrope, ki določajo dobre rešitve za to pereče področje.

Kljub mestoma vroči razpravi omizja je Michael Moran dialog na področju sodelovanja različnih organizacij pri obravnavi kaznivih dejanj na internetu označil za napreden korak Slovenije. Andreas Wildberger pa je poudaril, da v Avstriji v okviru aktualne tematike poteka identična razprava, pri tem pa izpostavil, da sta ključnega pomena dialog in sodelovanje. Vasja Vehovar, vodja Centra za varnejši internet v Sloveniji, je prav tako pozdravil sodelovanje med civilno družbo, državo in ponudniki internetnih storitev in zagotovil nadaljnja prizadevanja Centra v tej smeri.

Michael Moran je v eni izmed svojih predstavitev še poudaril, da bi se morali ob vsakem posnetku spolne zlorabe otroka zavedati, da se za tem posnetkom skriva zlorabljen otrok, in da morajo biti napori policije usmerjeni predvsem v identifikacijo žrtev na teh posnetkih. Opozoril je tudi, da uporaba izraza otroška pornografija ni primerna, saj gre pri pornografiji za sporazumno dejanje odraslih, beseda pa namiguje tudi, da gre za družbeno sprejemljivo dejanje.

"Zloraba otrok ne more biti družbeno sprejemljiva v nobeni državi," je zaključil Moran.