Polovica vse hrane konča med odpadki

Ljudje zavržemo skoraj polovico hrane, ki jo na svetu pridelamo oz. proizvedemo.

29. 10. 2010

Posebno poročilo stockholmskega Mednarodnega inštituta za vode, FAO (Organizacija za hrano in kmetijstvo OZN) in IWMI (Mednarodni inštitut za upravljanje z vodami s sedežem v Šri Lanki) navaja, da
se zavrže skoraj polovica hrane, ki jo na svetu pridelamo oziroma proizvedemo.

Prav si prebrala – polovica!

Ob tem velja poudariti, da je kmetijstvo odgovorno za 80 odstotkov vse porabljene vode, kar pomeni, da odpadkom namenjena hrana povzroča tudi dobesedno stran zlite orjaške količine vode, ko te že marsikje v svetu akutno primanjkuje in se ponekod na vse kriplje trudijo, da bi ohranili in zaščitili njene vire.