Pol milijona rok je očistilo Slovenijo

V soboto, 17. aprila, je po doslej znanih podatkih pomagalo čistiti Slovenijo  kar 250.000 prostovoljcev.

19. 4. 2010

Samo do 14. ure vseslovenske čistilne akcije je bilo zbranih okoli 60.000 m³ zbranih odpadkov.

V Pivki najbolj zagnani

Akcija je potekala nemoteno, saj so vodje zbirnih mest predhodno ocenili stanje na terenu. Pri čiščenju so aktivno sodelovale vse slovenske občine. Povprečna udeležba je dosegla 12 %, po do sedaj zbranih podatkih je imela na občinski ravni najvišjo udeležbo Pivka (35 %).

Odpadke z divjih odlagališč so na zbirne točke in od tam na centre za predelavo odpadkov ter na deponije odvažali prevozniki iz več kot 50 komunalnih podjetij, Direkcije RS za ceste in podjetja DINOS. Zaradi velike količine zbranih odpadkov je prišlo do zastojev pred deponijami v okolici večjih mest.

Zaslužena zabava

V Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici so se ob uspešnem zaključku akcije odvijale tudi številne prireditve.