Podari rožo: 12. poletni tabor za osebe z izkušnjo nasilja

Zavod Emma bo letošnje poletje izvedel že 12. poletni tabor za ženske in otroke z izkušnjo nasilja, ki se bo pričel v ponedeljek, 27. junija in bo trajal 3 dni.

24. 6. 2011

Odpeljali se bodo na  čudovito in neodkrito lokacijo, ki za udeležence in udeleženke predstavlja varno okolje, v katerem lahko spregovorijo o svojih čustvih in jih tudi izrazijo.

Pridobijo si znanja in izkušnje, ki jim zaradi neugodnih vplivov nasilja primanjkujejo in jim povzročajo težave v vsakodnevnem življenju. Vsakokratne evalvacije Poletnih taborov kažejo izjemno ugoden in pozitiven vpliv na vse članice in njihove otroke, kar se kaže v zviševanju samozavesti in izboljšani samopodobi, nekatere so posledično končno uspele prekiniti krog nasilja in zaživele bolj kvalitetno življenje.

Poletni tabor za osebe z izkušnjo nasilja organizira Zavod EMMA, Območna enota Krško, v sklopu svoje Mobilne enote za pomoč osebam z izkušnjo nasilja. Program je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Zahvaljujejo se tudi vsem dobrotnikom, sponzorjem in donatorjem, ki so s svojimi prispevki v denarju, hrani in materialu pripomogli, da je tabor za udeleženke in udeležence popolnoma brezplačen.

Zavod EMMA, OE Krško pri svojem delu ugotavlja, da posamezniki in institucije v lokalnih okoljih, kljub dvigu ozaveščenosti, še vedno prevečkrat tolerirajo nasilje v odnosih in v družini, zato sporoča, da je nasilje kaznivo dejanje, za katerega ni opravičila!

Poziva posameznike in institucije: Ne zatiskaj si oči! Ne toleriraj nasilja! Odloči se za življenje v miru! Ne molči! Spregovori! Prijavi nasilje! Življenje v miru je tvoja pravica!