Odštevamo dneve do vseslovenske čistilne akcije

V okviru projekta so do danes uspeli popisati 11.394 divjih odlagališč, od tega jih kar 45 odstotkov vseh vsebuje tudi okolju nevarne odpadke!

16. 4. 2010

Tako so ustvarili prvi vseslovenski digitalni register divjih odlagališč, ki bo v pomoč tudi vsem nadaljnjim okoljskim akcijam. Register je javno dostopen in državljani lahko prijavijo tudi druga, novo opažena divja odlagališča.

Eko dan je 17. april!

V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! bomo 17. aprila čistili približno 7.000 divjih odlagališč.

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! so podprle vse slovenske občine (torej 210 njih) in z zagotavljanjem potrebne infrastrukture omogočile izvedbo akcije na lokalnem nivoju.

Da je projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! zares postal vseslovenski, so zagotovo zaslužne lokalne organizacije, klubi in društva, ki imajo že dobro vzpostavljeno infrastrukturo, s katero so lahko podprli tako obsežen projekt.

Zahtevna organizacija in logistika

Akcija čiščenja divjih odlagališč bo skupaj potekala pet ur.

Na dan akcije se vsi prostovoljci ob 9. uri zberejo na dodeljenem zbirnem mestu, kjer bodo prejeli navodila, osnovne potrebščine in zemljevide ter bodo razporejeni v skupine.

Prostovoljci bodo prejeli rokavice in vrečke za čiščenje, ki jih bodo v pretežni meri zagotovile občine oziroma komunalna podjetja. Organizatorji pa priporočajo, da vsak prostovoljec s sabo prinese še kako dodatno veliko črno ali modro vrečko ter močne rokavice. Opozarjajo tudi, da se vsi prostovoljci, ki bodo sodelovali v akciji, primerno oblečejo ter s sabo prinesejo vodo. Do nekaterih divjih odlagališč, ki so od zbirnega mesta oddaljena več kilometrov, bodo prostovoljci lahko dostopali tudi z avtom, zaželeno je seveda, da se jih več pelje v enem vozilu.

Cilj akcije je ...

... da se ločeno zbere 60–70 % odpadkov. Zato je pomembno, da se že na samem divjem odlagališču v čim večji meri ločuje odpadke, da bo ostanek, ki se odloži na deponiji, čim manjši. Kar posledično pomeni tudi manjše stroške za občine.

Zaradi lažjega ločevanja odpadkov, transporta in recikliranja se bodo manjši odpadki pobirali v barvne plastične vrečke. Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, se v okviru akcije nikakor ne bo pobiralo niti premeščalo. Vrečke z odpadki bodo po koncu čiščenja naložene na prevozna sredstva. Če to zaradi količine logistično ne bo mogoče, se bo najprej odpeljalo ločene in večje odpadke, kot so kovine, bela tehnika ipd.

Odvoz odpadkov in zabava ;)

Za odvoz odpadkov z zbirnih točk za odpadke na urejena odlagališča in v reciklažne centre bodo poskrbele občinske komunalne službe, D

irekcija RS za ceste in podjetja za prevzem odpadkov Dinos ter Zeos. Družba Slopak bo poskrbela za sortiranje in recikliranje odpadne embalaže in odpadnih gum. Vse ločeno zbrane odpadke se bo prepeljalo v predelavo, preostale pa bodo odložili na urejena odlagališča.

Društvo Ekologi brez meja po zaključku akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! pripravlja še zaključne zabave v treh slovenskih mestih – Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, ki so namenjene vsem prebivalcem Slovenije oziroma vsem prostovoljcem, ki so se udeležili akcije in podpornikom projekta.

Vodja organizacije zabave pri projektu OSVED! Polona Klemenčič je izrazila zadovoljstvo nad pestrostjo programa:

"Zabave so zahvala vsem prostovoljcem in podpornikom projekta OSVED! Glede na to, da je projekt podprlo toliko znanih ambasadorjev, bo program v vseh treh mestih zelo pester. Nastopilo bo mnogo glasbenikov, med njimi tudi Ansambel Saša Avsenika, Elvis Jackson, Jadranka Juras, Billysi, Multiball, Stroj Machine, Adanna in Tide! Pripravili pa smo program tudi za najmlajše, skratka za vse generacije! Dogodek bosta v Ljubljani povezovala Alenka Strnad in Boštjan Gorenc – Pižama, v Mariboru pa Veronika K. Žajdela in Tin Vodopivec."

Info +

Na čistilno akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je zaenkrat prijavljenih približno 120.000 prostovoljcev, prijave pa še vedno potekajo na spletni strani www.ocistimo.si.

Na dan čistilne akcije, 17. aprila, bodo podatki o poteku akcije (število prostovoljcev, količina očiščenih odpadkov itd.) sproti objavljeni na spletni strani www.ocistimo.si.

Medijsko središče bo na dan akcije vzpostavljeno v poslovni stavbi Slovenijalesa na Dunajski 22 v Ljubljani, kjer ste dobrodošli od 8.00 do 17.00.

Predvideni časovni razpored in zbrani podatki

  • Ob 11.00 bo predvidoma znano okvirno število prostovoljcev, ki čistijo.
  • Do 14.00 pričakujemo grobo oceno količine zbranih odpadkov s strani občinskih organizatorjev.
  • Do 15.00 lahko pričakujete prvo sporočilo za medije, v katerem bomo povzeli do takrat zbrane podatke s poudarkom na Ljubljani, Mariboru in Kranj.
  • Ob 16.30 vas vabimo na novinarsko konferenco, na kateri bo prisotna vsa ožja organizacijska ekipa, ki vas bo informirala o različnih vidikih uspešnosti izvedbe akcije.

Prisrčno vabljena tudi na tri velike zabave:

  • v Ljubljani na Pogačarjevem trgu ob 18.00,
  • v Mariboru na Snežnem stadionu ob 16.00,
  • v Novi Gorici na Bevkovem trgu ob 16.00.