Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Spomladi 2010 bo v Sloveniji organizirana največja prostovoljna čistilna akcija do sedaj.

4. 1. 2010

Navdih za akcijo je bila izjemno odmevna estonska akcija Let's Do It 2008 (maj 2008), v kateri je skupina 50.0000 prostovoljcev v petih urah iz narave odstranila 10.000 ton odpadkov. Z običajnimi čistilnimi postopki bi država za tako količino odpadkov potrebovala tri leta in porabila 22 milijonov evrov.

In ker je stanje na področju odpadkov tudi V Sloveniji zares alarmantno, je bilo le vprašanje časa ...

Tudi v Sloveniji!

Na tisoče ton smeti

Slovenija je posejana z okoli 50.000 divjimi odlagališči, ki kot magnet privlačijo še več odpadkov. Ocenjuje se, da je ilegalno odvrženih okrog 400.000 ton odpadkov. Skoraj 20 % je nevarnih okolju, živalim in človeku. Mnoga se nahajajo na vodovarstvenih območjih in onesnažujejo pitno podtalnico, zato jih je nujno očistiti.

Vsakdo, ki je pripravljen pomagati, naj se pred delovanjem prijavi.

Takoj te bodo vpisali v bazo in glede na tvoj kraj delovanja in interese določili, kako se lahko vključiš (za popisovanje odlagališč na: popis@ocistimo.si, za občinsko organizacijo na: lokalno@ocistimo.si, za ostalo na: info@ocistimo.si).

Cilji vodstvene ekipe:

 • Akcijo želimo izvesti v enem samem dnevu.
 • Pritegniti k akciji prek 200.000 prostovoljcev, vključno z otroki in starši. Čistili bodo okolice šol, ulice, pohodniške in sprehajalne poti, obrežja rek, parke, mestna središča ter vzporedno v obliki posebnih ekip tudi divja odlagališča.
 • Očistiti okoli 10.000 divjih odlagališč in z njih odstraniti preko 20.000 ton komunalnih odpadkov.
 • Izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami 10.000 divjih odlagališč.
 • Želimo si združiti moči z vlado, ministrstvi, javno upravo, občinami, komunalami službami, vojsko in policijo, z najrazličnejšimi nevladnimi organizacijami, zavodi, zvezami in društvi, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter podjetji.
 • Želimo si vse ekološke čistilne akcije, ki potekajo v spomladanskem času, združiti na en datum in v en skupni namenom.
 • Z ozaveščanjem in vzporednimi izobraževalnimi aktivnostmi želimo dolgoročno prispevati k izboljšanju odnosa do ravnanja z odpadki in povečati stopnjo recikliranja.
 • V pripravo ozaveščevalnih aktivnosti za trajnostno ravnanje z okoljem in odpadki želimo vključiti čim več šol in vrtcev.
 • Spodbujati želimo trajnostno razmišljanje v državnih inštitucijah in podjetjih v smislu povečanja proizvodnje in ponudbe ekoloških izdelkov in storitev, ter sprejetja čim več smernic za eko pisarne
 • Ponuditii želimo pobude za preučitev in izboljšanje zakonodaje na področju regulacije divjih odlagališč in recikliranja odpadkov
 • Spodbujati želimo okoljske razprave na ravni celotne države, deležnikov in javnih inštitucij.
 • Z umetniškimi inštalacijami in ekološkimi aktivnostmi želimo opozoriti na okoljske probleme.
 • V zahvalo sodelujočim prostovoljcem želimo organizirati eno odmevnejših zabav v slovenskem prostoru.
 • Po akciji želimo za ohranitev naboja vzdrževati infrastrukturo (Zakladnica idej), prek katere se bo lahko nadaljevala civilno-družbena iniciativa v obliki predlogov in povezovanja na novih projektih.
 • Pokazati želimo, da lahko skupaj dosežemo nemogoče.

Kdo?

 • Vsi prebivalci Slovenije, ne glede na starost, izobrazbo, etnično, versko ali politično pripadnost,
 • ... pa tudi slovenske šole, vrtci, fakultete, zavodi, okoljske organizacije, vladne in nevladne inštitucije ipd.

Kdaj?

Vodilna skupina te čudovite akcije poziva, da se medsebojno potrebujemo in da se bo pri čiščenju na sobotni pomladanski dan to leto (predvidoma 17. aprila 2010) združilo več kot 200.000 prostovoljcev.