Očistimo Slovenijo! dobiva vse širšo podporo

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! dobiva vse več podpore s strani državnih inštitucij.

11. 2. 2010

Tako so se v akcijo v preteklih dneh aktivno vključili Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,  Policija in Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

Okoljske akcije 17. aprila se bo udeležil tudi evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik.

Pilotna akcija slovenske vojske

Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je ob tem poudarila, da je vidik varovanja okolja pomemben element delovanja na obrambnem področju, ki se upošteva pri izvajanju vseh rednih aktivnosti v okviru Ministrstva za obrambo.

„Skladno s tem podpiramo tudi ta hvalevreden projekt,  h kateremu pristopamo z razpoložljivimi tehničnimi in človeškimi zmogljivostmi, ki jih lahko ponudimo tako na institucionalni ravni, kot tudi s prostovoljnimi kolektivnim sodelovanjem pripadnikov ter vključevanjem posameznikov v okoljih, kjer delajo in živijo,”  zagotavlja dr. Ljubica Jelušič.

Tako bo Slovenska vojska približno štirinajst dni pred glavno akcijo na testnem primeru izvedla čiščenje enega od odlagališč. V tej pilotni akciji bodo njeni pripadniki očistili eno izmed večjih divjih odlagališč in tako na praktičnem primeru pokazali, kako bo potekalo čiščenje na dan glavne akcije, v soboto 17. aprila. Slovenska vojska bo predhodno organizirala tudi čistilne akcije v okolici svojih objektov.

Policisti, jamarji, reševalci, gasilci ...

K akciji pristopa tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, ki bo poleg  pomoči pri popisu divjih odlagališč k sodelovanju pozvala pripadnike samostojnih poklicnih in prostovoljnih enot ter društev, ki delujejo na različnih področjih zaščite in reševanja  (jamarji, reševalci, gasilci…).

K uspehu projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu! bo prispevala tudi policija.

"Represivne ukrepe zoper storilce kaznivih dejanj zoper okolje in prostor, ki s svojimi dejanji povzročijo hujše posledice za okolje ter ogrozijo življenje ljudi in njihovo premoženje, policisti sicer dopolnjujemo še s preventivnimi aktivnostmi, s katerimi poskušamo povečati okoljsko ozaveščenost prebivalcev, a je žal tovrstnih aktivnosti še vedno premalo, zato je projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu nadvse dobrodošel," je dejal generalni direktor policije Janko Goršek.

Povedal je, da bodo policisti na območju svojih policijskih postaj, v okviru svojega rednega dela, pomagali pri popisovanju divjih odlagališč. Na dan akcije pa bodo zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa, kjer bo ta povečan, opozarjali na nevarnosti (npr. glede dela v visokogorju, na težje dostopnih krajih, na rečnih nabrežjih, pod vodo ipd.) ter v okviru svojih pristojnosti skrbeli za javni red in mir.

"Prav tako se bo našemu pozivu k sodelovanju pri akciji, v to sem prepričan, odzvalo zelo veliko število zaposlenih in se v svojem prostem času pridružilo čiščenju odpadkov," je dodal Goršek.

Očistimo še slovensko obcestje

Tudi Direkcija Republike Slovenije za ceste se je odločila, da bo pristopila k projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Eden od načinov, na katerega bo Direkcija sodelovala v akciji, je čiščenje obcestnega sveta in pomoč pri odvozu zbranih odpadkov z zbirnih mest, ki bodo v okviru varovalnega pasu cest in kolesarskih poti v upravljanju Direkcije RS za ceste. 

Direktor Direkcije za ceste mag. Gregor Ficko je vsem občinam v Sloveniji za dan akcije že ponudil pomoč pri odvozu zbranih odpadkov na deponije. Pri tem so izrecno poudarili, da lokalni organizatorji pri izbiri zbirnih točk za odpadke izbirajo lokacije, kjer ni nevarnosti, da bi nevarne snovi pronicale v podtalnico.

Skoraj vse nevladne organizacije

Ob tem organizatorji poudarjajo tudi, da so se jim že pridružile skoraj vse ključne krovne nevladne organizacije, ki z aktivacijo svojih članov in pomočjo pri organizaciji zelo pomembno prispevajo k uspešni izvedbi projekta.

Z vsakim dnem se veča tudi število organizatorjev na ravni občin, ki jih je sedaj že 165, s 120 občinami pa je bil že sklenjen dogovor o sodelovanju. Številke so se spremenile tudi na ravni popisovalcev v občinah, kjer je sedaj blizu 85 popisovalcev v 78 občinah.

Pa ti? Se boš akciji pridružila?