Notranje lepi so bolj privlačni

To je dejstvo! Nedavna ameriška raziskava je pokazala, da na oceno privlačnosti nekega človeka najmočneje vplivajo njegove osebnostne lastnosti.

24. 1. 2008

Študija, ki je potekala pod budnim očesom prof. dr. Gary W. Lewandowskega, je ugotovila, da tako moški kot ženske za fizično bolj privlačne ocenjujejo tiste posameznike, ki so iskreni in pripravljeni pomagati. Prav nasprotno pa so neprijazne in nepoštene posameznike vsi po vrsti ocenjevali kot fizično manj privlačne. In to ne glede na njihovo dejansko fizično lepoto.

Samo lep obraz ni dovolj

Sodelujočim v študiji so pokazali fotografije izbrancev nasprotnega spola, da bi ocenili njihovo privlačnost – najprej brez opisov osebnostnih lastnosti, potem pa še z opisi njihove osebnosti.

Izkazalo se je, da so informacije o osebnosti ocenjevanih močno vplivale na oceno njihove privlačnosti, glede na pozitivnost oz. negativnost osebnostnih lastnosti pa je zanihala tudi zaželjenost le teh v vlogi ljubimcev, partnerjev ali prijateljev. Osebe s pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi so bile vedno znova ocenjene kot bolj zaželjene v vseh kategorijah.

Tako kot v življenju

Predhodne študije na to temo so se ponavadi ukvarjale z oceno privlačnosti ločeno, torej enkrat s stališča fizične lepote in drugič osebnostnih lastnosti. To je tako prva študija, ki je oba dejavnika združila, in se tako bolj približala dejanskemu fenomenu ocene privlačnosti v realnih, življenjskih okoliščinah. In če smo odkriti, bomo tudi sami kmalu ugotovili, da se naše ocene o privlačnosti ljudi, ki jih spoznavamo, sčasoma – v skladu s spoznanim - spreminjajo.

“... čas je torej, da v skladu s temi spoznanji sami s sabo še enkrat razčistimo, kako privlačni smo za druge ljudi v resnici!” je še povedal dr. Lewandowski.