Najlepše je na Norveškem

Norveška je še vedno država z najvišjo kakovostjo življenja na svetu.

18. 10. 2009

Najtežje pa je življenje v afriških državah podsaharske regije.

Iz dosjejev Združenih narodov

Podatki, ki so jih pri Združenih narodih zbrali še pred razmahom svetovne gospodarske krize, so pokazali, da imajo najboljše življenjske razmere ljudje na Norveškem, v Avstraliji in na Islandiji, medtem ko je najtežje prebivalcem Nigra, Afganistana in Sierre Leone.