Najdbe iz parka Zvezda bodo na ogled

V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so do 2. novembra na ogled arheološke najdbe z izkopavanj na Kongresnem trgu v parku Zvezda.

13. 9. 2011

Pod današnjo Slovensko cesto so bili najdeni ostanki rimske ceste, ki je vodila proti Celei (Celju).

Ob njej se je v začetku 1. stol. n. š. razprostiralo pokopališče. Konec 1. stol. se je mesto razširilo in na območju pokopališča so bili zgrajeni številni gospodarski in trgovski objekti. Tako bodo na ogled najdbe iz predmestja rimske Emone s pokopališčem.