Nagradno: Dvorec Trebnik podarja

V prihajajočih poletnih mesecih, ko zunanji videz še toliko bolj stopi v ospredje, bosta naši novi nagrajenki toliko bolj veseli sreče, ki sta jo imeli pri tokratnem žrebu.

31. 5. 2010

Gel za oblikovanje telesa in kopalno sol Rožmarin bosta po pošti prejeli:

  • Anita Vegič iz Turnišč
  • Brigita Razboršek iz Lukovice

Čestitamo!

Odgovor, ki smo ga iskali

... pa je bil seveda leto 1308.

Zgodovina Dvorca Trebnik namreč sega daleč nazaj v 13. stoletje, natančneje v leto 1308, ko je bil v zgodovinskih virih prvič omenjen kot 'Trebnikke', kot dvor pod konjiškim gradom pa je bil omenjen leta 1362. Dokončno podobo, kot jo ima danes, je dvorec dobil v 16. stoletju.