Iščejo se nove prostovoljke!

Društvo SOS telefon vabi k sodelovanju nove prostovoljke!

20. 10. 2009

Prostovoljno delo se opravlja kot svetovanje na SOS telefonu za ženske in otroke -č žrtve nasilja, v Celju ali v Ljubljani.

Osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu bo potekalo od 3. novembra do 28. novembra 2009 v Celju.

Za podrobnejše informacije lahko pokličeš v pisarno Društva SOS telefon:

  • 01 544 35 13
  • ali 01 544 35 14

Prijazno vabljene!

Še to:

Osebna izkaznica Društva

Društvo SOS telefon je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu, na področju socialnega varstva. Že od leta 1989 nudijo psihosocialno pomoč ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. Delujejo na nacionalni ravni.

Njihovi osnovni programi so:

  • SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja;
  • Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja (nahaja se v Ljubljani, vanj pa sprejemajo ženske in otroke iz vse Slovenije);
  • skupina za samopomoč za ženske z izkušnjo nasilja.

  • izobraževanje,
  • ozaveščanje
  • in informiranje splošne in strokovne javnosti o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki.