Botrstvo: Zdaj lahko postaneš tudi botrica slovenskemu otroku!

Do sedaj smo t.i. botrstvo poznali le kot botrstvo otrok v tujini, večinoma Afriki, zdaj pa lahko postanemo botri in botrice tudi slovenskim otrokom.

30. 11. 2011

Anita Ogulin, sekretarko Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in predsednica Komisije za socialno-humanitarna vprašanja pri ZPM Slovenije, pravi:

"Zveza prijateljev mladine že šesto desetletje skrbi za spoštovanje otrokovih pravic, za socialno enakost, pogoje enakih možnosti, vzgojo pozitivnih vrednot življenja – tudi participacijo otrok v družbi, ko gre za njihovo kakovost življenja. Skrbi za vrednote prostovoljstva in odgovorno starševstvo. Pa še za veliko drugega. Zadnja leta pa so dobesedno naplavila vse več družin z otroki, ki so zaradi revščine socialno izključeni, ujeti še v druge težave, ki jih rešujejo starši, tako v medsebojnih odnosih kod drugače. Zato smo v čas in prostor postavili številne projekte, ki lajšajo življenje ljudem iz brezna revščine in pomagajo otrokom do enakih možnosti. Ob tem pa smo razmišljali tudi o tem, kako mesečno še finančno pomagati otrokom. In pred letom dni sva se naključno srečali z gospo Mileno Štular. Gospa Milena je bila botra trem otrokom in prav med najinim srečanjem so vsi trije otroci dosegli izobraževalni cilj. Prav gospa Milena je predlagala botrstvo v Sloveniji."

V ZPM Ljubljana Moste - Polje so takoj pristopili k akciji.

Zasnovali so Organizacijski, pozneje Nadzorni odbor, ki je skupaj s še drugimi prostovoljci ZPM Ljubljana Moste - Polje projekt zasnoval tako, da je začel delovati natanko pred letom dni.

In prav idejni vodja, gospa Milena Štular, je postala tudi prva botrica.

"V mesecu in pol preteklega leta je 18 varovancev dobilo botre. Do danes, po letu dni, pa je botrčke dobilo že 121 otrok Slovenije," je za revijo Lisa med drugim povedala Anita Ogulin.

Vloga botrov slovenskih otrok

Botri svojim varovancem omogočajo udeležbo na letovanjih, zimovanjih, taborih, v šoli v naravi, pri inštrukcijah za izboljšanje učnega uspeha oziroma prispevajo za razvoj talentov in drugih dejavnostih, ki otrokom izboljšujejo kakovost življenja.

Informacije o botrstvu so na voljo na spletni strani Botrstvo in ZPM Moste.