Movember - mesec, ki spremeni obraz moškega zdravja!

Globalna dobrodelna kampanja, ki nas vsako leto novembra opomni na pomen zdravja za moške. Movember ni le osveščanje ampak predvsem poziv k akciji.

31. 10. 2014

Moški tako prvi november začnejo sveže obriti in nato do konca meseca puščajo spremembo na svojem obrazu – brke. Cilj te spremembe je dvig zavesti o pomembnosti zdravja, preventive in zgodnjega odkrivanja raznih oblik raka, predvsem raka prostate.

Hkrati je namen movembra tudi zbiranje sredstev, ki se jih donira za raziskave in razvoj področja zdravljenja raka prostate. Letošnjemu movembru se pridružuje tudi Gntlmn STL v sodelovanju z Uredništvom pričesk – Robert, kjer se bo vse novemberske prihodke na račun urejanja brkov in brade, skupaj z zbranimi prostovoljnimi prispevki, doniralo Onkološkemu inštitutu Ljubljana.

Donacija bo namenjena nakupu boljših monitorjev za potrebe načrtovanja brahiradioterapije. Če bodo zbrana sredstva presegla to potrebo, bo preostali znesek prispevan k sredstvom za izobraževanje enega izmed zdravnikov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem raka prostate, v uveljavljenem centru v tujini.

Spremenimo obraz moškega zdravja.

Sodeluj. Prispevaj. Spremeni.

  • Sodeluj.

Pusti spremembo na svojem obrazu in s tem širi idejo movembra med vse poznane in nepoznane.

  • Prispevaj.

Uredi si brke ali brado v Uredništvu pričesk. Celotni znesek gre namreč v donacijo. Lahko pa se le ustaviš s kakšno spodbudno movembersko mislijo in prostovoljno prispevaš poljubni znesek v movemberski zbiralnik.

Oziroma z nakazilom na ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, TRR: 01100-6030277797, SKLIC 00 922007

  • Spremeni.

Začni pri sebi. Bodi sprememba.

Več informacij na www.GntlmnSTL.com/movember