Zelo udoben študentski račun

Banka Sparkasse ponuja študentom tako izjemne ugodnosti, da se jim bodo ti le težko uprli.

23. 10. 2009

... in te so:

  • brezplačno vodenje Udobnega študentskega računa,
  • brezplačen dvig na vseh bankomatih po Sloveniji in v Evro-območju brezplačno priključnino na elektronsko banko Net.Stik
  • in brezplačne transakcije prek elektronskega bančništva.
osebni finančni svetovalec

Študentski krediti

Banka Sparkasse v okviru svoje standardnega potrošniškega kredita oz. limita pokriva tudi kredite za študente. Pogoji za pridobitev kredita so predmet individualne obravnave, pri čemer banka pri oceni kreditne sposobnosti posameznika upošteva vse dokazljive dohodke (npr. štipendije, redno študentsko delo). Zavarovanje se določa glede na višino ter dobo kreditiranja.

Limit z redukcijo

V banki Sparkasse študentom svetujejo uporabo edinstvenega produkta - Limita z redukcijo, ki je limit na Udobnem študentskem računu.

Značilnosti produkta so, da študent lahko sam določi znesek redukcije (znesek mesečnega zniževanja limita) in dobo odplačevanja limita. V primeru da izbere limit z redukcijo v znesku 2.000,00 EUR za dobo 24 mesecev, se mu limit mesečno niža v znesku 83 EUR. Obresti študent plača le od dejansko koriščenega limita, zato je obrestna mera odvisna od dejanskega stanja na računu - več časa, ko je stanje pozitivno, manj plačuje. Kljub temu pa ima pri tem seveda omogočeno fleksibilno razpolaganje s sredstvi.

Varčevanje in naložbe

Študenti prav tako lahko izbirajo med dolgoročnejšimi oblikami varčevanja (Stanovanjsko ali Namensko varčevanje in Naložbeno življenjsko zavarovanje), oplemenitijo svoj denar z naložbo v Depozite ali pa kratkoročna presežna sredstva prenesejo na Bonus varčevalni račun.

Oglasno sporočilo