Večina Slovencev poleti premalo skrbi za varnost svojih domov

Večina Slovencev (66,8 odstotka) je v nedavno javnomnenjski raziskavi samokritično priznala, da ne ravna dovolj samozaščitno.

30. 5. 2011

Javnomnenjska raziskava o varnosti (predvsem premoženja med poletnimi počitnicami oziroma dopusti), ki jo je med slovenskimi gospodinjstvi za  koncern Sintal, vodilno slovensko podjetje na področju varovanja, opravila agencija Giedon, je bila izvedena na vzorcu 1009 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Raziskava je med drugim pokazala, da:

 • večina Slovencev (75,7 odstotka) meni, da je Slovenija na splošno varna država, prav tako pa večina (66,8 odstotka) samokritično priznava, da kljub večjemu številu kaznivih dejanj vloma, tatvine ali ropa, ne naredi dovolj za zaščito svojega premoženja.
 • Slovenci bi ključ svojega stanovanja ali hiše najbolj zaupali policiji, sorodniku ali podjetju za varovanje premoženja, najmanj pa  sosedu, znancu ali prijatelju in sodelavcu v službi.
 • Med dopusti, ko so za dalj časa z doma, bo le tretjina Slovencev dodatno zaščitila svoje premoženje.

Večina jih nima slabih izkušenj

Anketiranci so bili tudi pozvani, naj povedo, ali so bili v zadnjih letih žrtev kaznivega dejanja ropa, tatvine ali vloma oziroma ali poznajo koga (sorodnika, znanca ali prijatelja), ki je bil žrtev kaznivega dejanja ropa, tatvine ali vloma. Izkazalo se je, da:

 • večina (84,2 odstotka) ni bila žrtev takšnega dogodka ali celo ne pozna nikogar, ki bi to bil,
 • 4,5 odstotka vprašanih je bila sama žrtev,
 • 11,3 odstotka vprašanih pa pozna koga, ki je bil žrtev kaznivega dejanja.

Prav predstavniki zadnjih dveh skupin:

 • torej žrtev kaznivega dejanja, bolj pogosto menijo, da Slovenija ni varna država (91,1 odstotka),
 • prav tako menijo tisti, ki poznajo koga, ki je bil žrtev kaznivega dejanja ropa, vloma ali tatvine (62,5 odstotka).

Varnost domov med poletnimi dopusti

Tretjina anketirancev (33,2 odstotka) je odgovorila, da bodo med dopusti, ko bodo dalj časa od doma, še posebej (ali dodatno) zaščitili svoje premoženje.

Tisti, ki so odgovorili, da ne bodo posebej zaščitili premoženja med dopusti, so bili vprašani, zakaj ne. Večina teh, ki so navedli, zakaj ne, je odgovorila, da zato, ker ne gredo na dopust (55,3 odstotka), ker se počuti varno (12,2 odstotka) in ker do zdaj niso imeli težav (10,3 odstotkov).

Na vprašanje, kako samozaščitno ravnajo, preden gredo na dopust ali so dalj časa zdoma, jih je:

 • 86,2 odstotka odgovorilo, da povsem zaprejo okna,
 • in 30,4 odstotka, da poskrbijo, da poštni nabiralnik ne bo poln,
 • najmanj jih najame podjetje za varovanje (3,4 odstotka)
 • ali pa dodatno zavarujejo premoženje pri zavarovalnici (2,4 odstotka),
 • da ima alarmno napravo, ki jo vključi, je dejalo 9,8 odstotka anketirancev,
 • 17,3 odstotka pa jih poskrbi, da nekdo pride pogledati njihovo stanovanje ali hišo.