V Sloveniji ženske v povprečju še vedno zaslužijo manj

Po začasnih podatkih strukturne statistike plač je lani povprečna letna bruto plača moških, preračunana na mesec, znašala 1.574 evrov, povprečna letna bruto plača žensk pa 1.519 evrov.

10. 10. 2011

Kot poudarja statistični urad, gre za povprečja plač, razlike pa so tudi zaradi različne izobrazbene, starostne in poklicne sestave.

Ženske so imele v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo v povprečju 28,8 odstotka nižjo plačo kot v teh dejavnostih zaposleni moški. Nekoliko manj, za 27,6 odstotka, so plače žensk zaostajale za plačami moških v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

Povprečne plače moških in žensk so se najmanj razlikovale v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in vodo, in sicer za 5,5 odstotka ali 118 evrov v korist moških. Le za okoli dve odstotni točki več so plače žensk zaostajale še v dejavnosti javna uprava in obramba.

Povprečne bruto plače so bile najvišje v osrednjeslovenski statistični regiji; v tej regiji zaposlene osebe so imele v povprečju skoraj za 210 evrov višjo bruto plačo od povprečne v Sloveniji.