Tvoja zaposlitev - kateri status je zate najboljši?

Zavidaš kolegici s faksa, ki je po zvezah dobila službo, se veseliš, da boš odprla svoje podjetje, ker boš od države dobila precejšnjo subvencijo, ali na razgovoru za službo nisi vedela, kaj reči, ko so omenili podjemno ali avtorsko pogodbo, ker si prvič slišala zanjo?

Tvoja zaposlitev - kateri status je zate najboljši? (foto: Nick Onken) Nick Onken
28. 5. 2013

S faksom si pri koncu, nabrala si si kup izkušenj z delom prek študentskega servisa in povabljena si na nekaj razgovorov za delo. Morda delodajalci ob tem nimajo v mislih redne zaposlitve, temveč drugačne pogodbe. Kaj pomenijo, zakaj so dobre zate in katere so njihove pasti, so nam povedali pri Sindikatu Mladi Plus, sindikatu študentov, dijakov in mladih brezposelnih, kjer pravijo, da lahko različne pogodbe izbereš glede na to, kar ti bolj ustreza, kar ti dopušča zakon ter kar želi delodajalec (in prav njegove želje imajo po navadi največjo težo).

Študentsko delo

Dokler študiraš, je najpreprostejša možnost za pridobivanje izkušenj ter nekaj evrov zaslužka študentsko delo, saj je preprosto in hitro.

Tvoje plačilo

Tvoje plačilo je 100 %, tvoj plačnik pa mora za tvoje delo plačati 125 % in DDV (25 % gre za v sklad za podporo študentom).

Prednosti

● delodajalci se zelo radi odločajo za zaposlitve prek študentskih servisov, saj so preproste in davčno ugodne;

● ne izgubiš privilegijev iz študentskega statusa (subvencionirana prehrana, prevoz, štipendije, bivanje v študents­kem domu);

● preprosta pogodba, način plačevanja, najmanjši strošek dajatev;

● opravljaš lahko najrazličnejša dela in se preizkusiš v vsem, kar te zanima; obenem se lahko pri delu prek študentskega servisa tako izkažeš, da te tvoj 'študentski' delodajalec po končanem študiju zaposli.

Slabosti

● ko te delodajalec ne potrebuje več, te lahko brez vsakršnih obveznosti (razen poplačila dela) preprosto odslovi;

● ne pripadajo ti nadomestilo za bol­niš­ko odsotnost, porodniški dopust ter nadomestilo za porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pokojninsko zavarovanje.

Delo prek študentske napotnice mi omogoča, da že v času študija  pridobim želene delovne izkušnje. Priložnosti za napredovanja pa si vsak s svojim trdim delom in predanostjo pribori sam. - Manca, 22

Redna zaposlitev

Če nimaš močne pos­lovne žilice in mreže naročnikov, si verjetno najbolj od vsega želiš, da bi te po študiju kdo redno zaposlil (in ti vsak mesec izplačeval plačo, malico, prevoz na delo in vsaj enkrat letno regres ter božičnico, ti omogočil porodniško in bolniš­ko). A prav zaposlitev, ki ti ponuja največjo socialno varnost in največ možnosti za kredit, je dandanes najredkejša.

Tvoje plačilo

Tvoje plačilo je od bruto zneska, ki ga plača tvoj plačnik, manjše za določeno število odstotkov za prispevke od bruto plače delavca in prispevke na bruto plačo (on plača 'bruto bruto'), poleg tega pa je pomembna še akontacija dohodnine, ki je odvisna od dohodninskega razreda, v katerega spadaš.

Prednosti

● socialna varnost, redno prejemanje plače, delovna doba, plačana bolniška odsotnost, porodniški dopust ter nadomestilo za porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pokojninsko zavarovanje ter pokritost vseh socialnih prispevkov;

●  plačani stroški dela (stroški prevoza na delo, stroški malice, plačan odmor za malico, službeni prevozi);

●  odpravnina ob odpustitvi;

● pri prijavi na Zavod za zaposlovanje ti pripada denarno nadomestilo, ki je odvisno od zavarovalne dobe.

Slabosti

● nižji izplačani znesek kot pri drugih pogodbah (saj so od tvoje bruto plače trgani vsi prispevki);

● delodajalec ti ob pove­čanem obsegu dela ni dolžan povišati tudi plače;

● če se redno zaposliš med študijem, izgubiš ugod­nosti iz študentskega statusa (subvencionirana pre­hrana, prevoz, štipendije, bivanje v študentskem domu).

Zaposlitev za določen čas

Pri Sindikatu Mladi Plus opozarjajo, da se delodajalci zelo težko odločajo za zaposlitve za nedoločen čas: "Danes je pri razpisanih prostih delovnih mestih na Zavodu za zaposlovanje kar ¾ pogodb za določen čas. Pri teh pogodbah bodi še posebej pozorna, saj delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas."

Pri moji zaposlitvi mi je všeč, da imam redno plačo, proste vikende, regres, bolniško, nekoč bom imela plačano porodniško. Če me bodo seveda zaposlili za nedoločen čas ... Dokler bom na 'določenem', ne bom popolnoma mirna. – Andreja, 26 let

Samostojni podjetnik (s. p.)

Če imaš podjetniško žilico, pravo idejo in znanje, kako pridobiti stranke, lahko odpreš s. p., vendar je res dobro, da si podjet­niški načrt dobro pripraviš vnaprej ter proučiš možnosti in posledice.

Tvoje plačilo

Od zneska, ki ti ga je nakazal delodajalec, moraš odšteti vse – od prispevkov državi do najmanjšega stroška podjetja (sponke).

Prednosti

● sama si gospodarica svojega delovnega časa;

● ob začetku odprtja s. p.-ja ti lahko država, če si določeno število mesecev prijavljena na Zavod za zaposlovanje, subvencionira odprtje s. p.-ja;

● pripada ti nadomestilo za bolniško odsotnost (po enem mesecu bolniške odsot­nosti), porodniški dopust ter nadomestilo za porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, plačuješ si pokojninsko zavarovanje.

● status novinarja in status kulturnega delavca ti omogočata določene davčne olajšave (na mizs.gov.si preveri, ali ustrezaš pogojem za vpis)

● junija vstopa novi zakon, ki bo še bolj naklonjen novim podjetnikom (o vseh novostih se pozanimaj na Zavodu za zaposlovanje).

Slabosti

precejšnji stroški: mesečne dajatve državi, plačevanje računovodskega servisa, poslovnega računa; tudi vsi stroški dela so na tvojih ramenih (od svinčnika do najema delovnih prostorov, kilometrine ...);

● poslovna stranka lahko kadarkoli (skladno s pogodbo) preneha sodelovati s tabo;

● prvi mesec bolniške si plačaš sama, šele od prvega meseca bolniške dalje ti nadomestilo plača država (vendar v tem času ne smeš izdati nobenega računa);

● če v času porodniške ali daljše bolniške tvoje podjetje 'počiva', lahko izgubiš stranke;

● neplačan dopust (v času, ko ne delaš, po navadi tudi ne služiš, enako velja za bolniško);

● če v času študija odpreš svoje podjetje, izgubiš ugodnosti iz študentskega statusa (subvencionirana prehrana, prevoz, štipendije, bivanje v študentskem domu);

● z novo pokojninsko zakonodajo se je povečalo plačilo prispevkov za študente, ki imajo s. p. – višina prispevkov se je izenačila s prispevki, ki jih imajo vsi drugi s. p-jevci.

Všeč mi je, da sem sama svoj šef, lahko razvijam dejavnost in si prilagajam delovni čas. Negativne lastnosti samozaposlit­ve so večji trud za pridobivanje dela, daljši delovni dnevi, manjša 'zaščita' dela. A tudi to lahko obrnem v svoj prid – s strankami se dogovorim za povračilo določenih stroškov, ki nastanejo za potrebe dela (stroš­ki službenih poti, telefonski stroški, izobraževanja ...) – Andrea, 24

Avtorska pogodba

Dober način dela za intelektualce in umetnike, saj se sklene za opravljan­je točno določene umetniške oz. intelektualne stvaritve.

Tvoje plačilo

Tvoje plačilo je od bruto zneska, ki ga plača tvoj plačnik, manjše za 33,85 %,

v letu 2014 pa se bo prispevek povečal še za približno 15,5 %.

Prednosti

● z avtorsko pogodbo lahko ohraniš ugodnosti študentskega statusa, če si še vedno študentka (lahko pa izgubiš pravico do posebne osebne olajšave)

Slabosti

● zakonsko je izredno omejena in se jo lahko uporabi zgolj za individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti;

● ne pripadajo ti nadomestilo za bolniško odsotnost, porodniški dopust ter nadomestilo za porodniški dopust, dopust za nego in vars­tvo otroka, pokojninsko zavarovanje;

● ne pripada ti plačan dopust.

Všeč mi je fleksibilen delovnik, ki me ne omejuje, kdaj, koliko in kje moram delati. Moti pa me seveda, da tako delo ne nudi socialne varnos­ti, dopusta ali porodniškega dopusta. – Katarina, 33

Podjemna pogodba

Pogodba po Obligacijskem zakoniku, ki je obdavčena na primerljivi ravni z redno zaposlitvijo oz. je še dražja. Prek podjemne pogodbe se lahko opravljajo dela, kot so izdelava ali popravilo določenih predmetov, telesno ali umsko delo.

Tvoje plačilo

Tvoje plačilo je od bruto zneska, ki ga plača tvoj plačnik, manjše za obdavčitev 58,85 % in 4,55 EUR pavšala za zdravstvo.

Prednosti

● z njo lahko ohraniš ugodnosti študents­kega statusa, če si še vedno študentka (lahko pa izgubiš pravico do posebne osebne olajšave)

Slabosti

● ne pripada ti nadomestilo za bolniško odsotnost, porodniški dopust ter nadomes­tilo za porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pokojninsko zavarovanje;

● ne pripada ti plačan dopust (razen če si se z delodajalcem dogovorila drugače).

KAJ JE KAJ?

Bruto plača je plača pred odtegnitvijo pris­pevkov v breme delojemalca in akontacije dohodnine.

■  Neto plača je bruto plača, zmanjšana za obračunane prispevke v breme delojemalca in akontacijo dohodnine.

Bruto strošek delodajalca je bruto plača, povečana za prispevke v breme delodajalca in morebitne davke na izplačano plačo.

Besedilo: Petra Arula