Te zanima tvoja prihodnost?

Seveda te. A v tem članku ti ne ponujamo nasvetov za vedeževanje, ampak svetujemo o varčevanju za pokojnino. Preden pa obrneš stran, ker te to ne zanima, preberi vsaj še tri stavke.

23. 4. 2007

Se ti zdi premišljevanje o pokojnini popolnoma nepotrebno? Meniš, da si še premlada? Če si na obe vprašanji odgovorila z da, resnično ne smeš preskočiti tega članka! Zdaj si šele zmedena, kajne?

Trije stebri

Prvi steber je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki zagotavlja sredstva za izplačilo pokojnin iz obveznega zavarovanja vseh zaposlenih. Temelji na dokladnem sistemu financiranja, kar pomeni, da se sredstva za izplačevanje pokojnin zagotavljajo sproti iz prispevkov (bruto plače) aktivnih zavarovancev. Ali drugače povedano – mlajše generacije plačujemo za trenutno generacijo upokojencev.

Drugi steber se deli na obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. V obvezno dodatno zavarovanje drugega stebra so vključeni zavarovanci, ki imajo tako imenovani ‘beneficirani’ staž. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pa je lahko individualno ali kolektivno prek podjetja, v katerem si zaposlena. Pogoj za vključitev v drugi steber je, da si zavarovana v okviru prvega stebra. Premije, vplačane v drugi steber, se v tekočem letu upoštevajo kot davčna olajšava (do največ 5,84 odstotkov bruto plače zaposlenega), vendar bodo ta izplačila ob prejemanju obdavčena.

Tretji steber predstavljajo lastna vlaganja vsakega posameznika. In s tem te tudi želimo seznaniti.

Zakaj dodatno pokojninsko varčevanje

Dodatno pokojninsko zavarovanje je potrebno zaradi spremenjenih demografskih trendov (staranje prebivalstva, nižja stopnja rodnosti in daljša življenjska doba prebivalstva), s tem pa posledično visoke obremenitve javnih financ oziroma prvega stebra! Ali poenostavljeno – v denarnico, iz katere država jemlje denar za pokojnine, prihaja vedno manj denarja. Kar pomeni, da obvezno zavarovanje, v katerega sicer vlagamo, v prihodnosti ne bo več omogočalo finančno varne starosti.

“Razliko do pokojnine, s kakršno bomo lahko ohranili primerno raven kakovosti življenja, bomo morali privarčevati,” pravi Iztok Kopriva, svetovalec iz podjetja Avalon Tim d. o. o. In pred kom je še vsa prihodnost? Pred mladimi, seveda! Ker žal v časih kapitalizma počasi vse postaja plačljivo, sta razloga za varčevanje zagotovo vsaj še dva: varčevanje za zdravstveno oskrbo ter varčevanje za šolanje in prihodnost naših otrok, a o tem kdaj drugič.

Zakaj začeti mlad

“Zaradi Alberta Einsteina,” se ob vprašanju pošali Iztok, “ko so namreč tega slavnega fizika in matematika vprašali, kaj je najmočnejša sila, ki deluje na svetu, začuda ni odgovoril gravitacija, ampak obrestno obrestovanje.”

A šalo na stran, to vprašanje se da najbolje razložiti s praktičnim primerom varčevanja dveh oseb. Prva je stara 25 let in ima do pokoja 40 let, druga oseba je stara 45 let in ima do pokoja 20 let. Prva oseba investira mesečno 41,73 evrov, saj ima še veliko drugih finančnih obveznosti. Druga oseba lahko investira enkrat več, torej 83,46 evrov. Torej obe osebi vplačata v času do pokoja enako količino denarja – 20.030 evrov. Predpostavimo, da se denar plemeniti z 10-odstotno realno obrestno mero. Druga oseba ima iz tega naslova za dodatno pokojnino 30.045 evrov, prva pa kar 231.597 evrov. Primer je enostaven, a nazorno ponazori, da smo mladi ravno zaradi daljšega časa varčevanja v prednosti. Poleg tega lahko vlagamo manjše vsote denarja. “Pomembno pri naložbah je torej obrestno obrestovanje, ki pa potrebuje čas,” sklene Iztok.

Načini varčevanja za prihodnost

“Premoženje lahko različno akumuliramo in oplemenitimo,” pravi moj sogovornik. “Z njim lahko upravljamo sami, za kar je potrebnih veliko izkušenj, pa tudi tveganje je veliko. Lahko ga shranjujemo v nogavico, v trezor ali morda vlagamo v delnice, nepremičnine, lahko ga varčujemo v banki, vzajemnih skladih in zavarovalnicah.” Kako pa se odločiti med temi tremi zadnjimi?

“Banka se mi zdi najprimernejša za kratkoročne naložbe – vezave za mesec, nekaj mesecev in največ do pet let,” odgovori Iztok. “Vzajemni skladi so primerni predvsem za srednjeročne in dolgoročne investicije, donosi so lahko veliki, vendar pa so velike lahko tudi izgube, to pomeni, da je naložbena varnost veliko manjša. Likvidnost je velika, ker lahko denar dvignemo kadarkoli, vendar gre lahko to tudi na račun donosa oziroma v minus,” razloži Iztok tudi to možnost.

“Ostanejo še zavarovalnice, ki so najprimernejše za dolgoročne naložbe, predvsem zaradi največje naložbene ter socialne varnosti, ki jo ponujajo posamezniku in družini,” pravi Iztok. “Najpomembneje je, da ljudje pravilno razporedijo premoženje in da se zavedajo, da določenih naložb ne moremo zlahka primerjati med seboj. ”

Katero obliko varčevanja izbrati

Najprej je pomembno, da si seznanjena z vsemi možnostmi. “Za takšne odločitve si je treba vzeti čas in se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem,” je Iztokov nasvet. “Zaupanja ni vreden tisti, ki prekomerno hvali neki finančni produkt ali institucijo v primerjavi z drugim. Poznam veliko konkretnih primerov strank, ki so jih svetovalci (ki to niso) nagovorili, da so prekinile določene dolgoročne investicije, češ da so zastarele, da bi stranke vključili v nekaj, kar tržijo oni.” Pomoč finančnega svetovalca je priporočljiva predvsem zaradi individualnega pristopa. Svetovalec si zate vzame čas, preuči tvoje finančno stanje, zmožnost višine mesečnega plačevanja, ti svetuje, kakšen tip investicije izbrati, in ti odgovori na vsa tvoja vprašanja.

V premislek

“Kaj potrebuješ za investiranje?” tokrat Iztok vpraša mene. Denar, je moj odgovor.

“Kako ga zaslužiš?” Z delom.

“Torej moraš biti delovno sposobna. Če izgubiš to, izgubiš tudi trenutno delo, zato se moraš v finančnem smislu zaščititi, tako da visoko zavaruješ višjo invalidnost in hude bolezni.” Razumljivo, si mislim.

“Če kot posameznik ne zaščitiš teh tveganj, ti ne pomaga nobeno mesečno investiranje, saj v takem primeru sploh ne bi imela denarja.”

Jaz sem z Iztokom za izdelavo svojega finančnega načrta že dogovorjena. Pa ti?

Investiraj pametno

Vprašanja, na katera ti mora odgovoriti finančni svetovalec:

 • kakšen je izračun mesečne pokojnine na osnovi predvidenih donosov
 • kakšne so možnosti plačevanja premij – mesečno, četrtletno, polletno, letno
 • kakšni so stroški izvajalca pokojninskega zavarovanja (vstopni in izstopni stroški, višina provizije)
 • kako se plemenitijo vplačana sredstva
 • kakšno je tveganje tvojih vlaganj
 • kdaj boš lahko prišla do dodatne pokojnine
 • kaj se zgodi, če boš želela investicijo predčasno prekiniti
 • kaj če nekaj časa ne boš mogla plačevati dogovorjenih zneskov
 • ali ti pripadajo kakšne dav­čne olajšave
 • kakšna je naložbena politika upravljavca tvoje naložbe
 • ugled in reference upravljavca premoženja (banke, zavarovalnice, vzajemnega sklada ...)
 • njegovo licenco za trženje vzajemnih skladov, upravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ...
 • kakšno socialno varnost ti zagotavlja investicija.

Maša Rener