Študij brez predavalnic

Na Visoki poslovni šoli DOBA Maribor in na Višji strokovni šoli na DOBI je v e-študij vključenih že preko 1200 študentov.

3. 9. 2008

Na prvem mestu razlogov za vključitev v to obliko študija je fleksibilnost študija, saj študentje večinoma študirajo doma, v prijetnem učnem okolju in v času, ki je za njih najprimernejši.

Kje izvajajo e-študij?

E-študij izvaja Visoka poslovna šola DOBA Maribor v magistrskem programu Mednarodno poslovanje (Magister poslovnih ved), v visokošolskem strokovnem študijskem programu Poslovanje (Diplomirani ekonomist/Diplomirana ekonomistka (VS)).

Izvaja ga tudi Višja strokovna šola na DOBI v programu Poslovni sekretar in Ekonomist. Vsi programi so javno veljavni.

Kako poteka e-študij?

Študij poteka modularno – predmet za predmetom. En predmet traja od 4 do 7 tednov, nato sledi izpit.

Študirate samostojno in v skupini, z mentorji in drugimi študenti komunicirate v forumih in klepetalnicah. Z ostalimi študenti se srečujete v študijskih središčih na študijskih srečanjih. Pripravljate seminarske in druge naloge. Svoje napredovanje preverjate z elektronskimi testi za samopreverjanje. Izpite opravljate ob zaključku predmeta na sedežu šole ali v študijskem središču. Pred pričetkom študija je za e-študente na šoli organiziran uvodni dan, kjer vas seznanimo z načinom dela in z učnim okoljem.

Tu si poglej, kako izgleda takšno virtualno učno okolje.

Informativni dan

Informativni dan za e-študij poteka vsak četrtek v mesecu septembru, ob 16.30 za višje in visokošolski program in ob 18.00 za magistrski program, na sedežu Dobe, na sedežu DE Ljubljana in v vseh študijskih središčih.

Središča za e-študij v Sloveniji

DOBA Maribor, DE Ljubljana – Euro šola Ljubljana, Ljudska univerza Velenje, Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica, Ljudska univerza Koper, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Ljudska univerza Nova Gorica.

Več informacij najdeš na www.doba.si ali www.vpsm.si.

Izjava e-študenta

"Program je izjemno dobro koncipiran, sistem študija na daljavo učinkovit, izjemen pa je predvsem odnos učiteljev do študentov, vsekakor neprimerljiv s tistim, ki smo ga bili vajeni nekoč, ko je bil sistem izobraževanja zelo rigiden. Ta odnos je zares motivirajoč in vzpodbuja ter predvsem upošteva študentovo kreativnost in inovativnost, v kar sem se dodatno prepričal ob pisanju diplomske naloge. Z DOBO je naše podjetje firma vedno izjemno dobro sodelovalo, trenutno imamo tri študente na visoki šoli, dva na višji in enega na srednji stopnji, kar zanesljivo izkazuje veliko mero zaupanja do te, danes že lahko rečemo, eminentne ustanove." Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor, študent Visoke poslovne šole Doba Maribor.

Oglasno sporočilo