Študentska hiša SRCe: Celostna podpora za socialno ogrožene mlade

Zavod Študentska svetovalnica prvo leto delovanja Študentske hiše SRCe ocenjuje za uspešno.

Študentska hiša SRCe: Celostna podpora za socialno ogrožene mlade (foto: shutterstock) shutterstock
24. 1. 2012

Hiša je zabeležila 9355 svetovanj na področju pravnega, socialnega in psihološkega svetovanja ter zagotovila brezplačno namestitev in strokovno oskrbo za 17 najbolj socialno ogroženih mladih.

Zavod vse leto sodeluje tudi z Društvom Ekologi brez meja, zato novinarski konferenci sledi še izmenjava rabljenih oblačil, s katero želita obe organizaciji prispevati k vzpostavitvi okolja, v katerem je izmenjevanje znanja, izkušenj, dobrih praks, oblačil in pohištva – stalnica.

Na tiskovni konferenci ob prvi obletnici delovanja SRCa so predstavni Zavoda Študentska svetovalnica predstavili delo in izkušnje preteklega leta, pojasnili, katere so tiste stiske, zaradi katerih mladi najpogosteje iščejo pomoč in predstavili cilje za naprej.

  • Dimitrij Djokić, vodja Študentske hiše SRCe:

"Posamezniku ali družini v stiski se trudimo v času bivanja v študentski hiši SRCe ponuditi tudi celostno podporo na poti k ponovni vzpostavitvi življenjskih pogojev, ki posamezniku zagotavljajo samostojnost, srečo in lasten prihodek. V preteklem letu je v Študentski hiši bivalo  17 študentk in študentov. Nastanjeni sta bili tudi dve enostarševski družini s po enim otrokom, od ostalih pa trije niso bili državljani Slovenije. Po nasvete in pomoč se je na Zavod Študentska svetovalnica v letu 2011 obrnilo 9355 posameznikov."

  • Anja Kozina, strokovna koordinatorka hiše SRCe:

"Uporabniki, ki bivajo v Študentski hiši SRCe, običajno izhajajo iz nepodpirajočega in nefunkcionalnega družinskega okolja. K nam se običajno zatečejo zaradi akutne travme ali pretekle travmatske izkušnje, katere posledice nosijo še sedaj. Večina uporabnikov tako izhaja iz družinskega okolja, kjer so družinski člani, predvsem starši ali partner, nad njimi ali nad drug drugim izvajali fizično in psihično nasilje, prav tako imamo primere oseb z izkušnjami spolne zlorabe.

Z uporabniki smo s kontinuiranim procesom na individualnih srečanjih, ki so obvezen del bivanja v hiši, poskušali določiti cilje, ki so si jih uporabniki sami zastavili na področju študija, medosebnih odnosov, osamosvajanja in obštudijskih aktivnosti, prav tako jim pomagamo pri izgradnji pozitivne samopodobe, spoštovanja in samozaupanja. Večina uporabnikov je dobro sprejela strokovno pomoč in podporo ter v času bivanja dosegla zastavljene cilje, npr. končali so fakulteto ali naredili pomembne izpite, z delom in socialnimi transferji so si uredili finančno situaciji, in tako se lahko osredotočijo na svoje želje, cilje in ambicije."

  • Sanja Leban, direktorica Zavoda Študentska svetovalnica:

"V preteklem letu smo se v Študentski hiši SRCe ogromno naučili. V hišo smo sprejeli mlade z zelo različnimi zgodbami, iz zelo različnih okolij in jim skušali kar se da pomagati. Žalosti spoznanje, da je tudi med študenti, predvsem dekleti, veliko žrtev nasilja, zaradi česar smo v preteklem letu prav njim posvetili največ pozornosti. V skladu z njihovimi težavami in na podlagi strokovnih mnenj smo tako največje stanovanje v hiši rezervirali izključno za dekleta, kar jim je omogočilo nujno potreben umik v varno okolje. Ob prvi obletnici Študentske hiše tako želimo svojo dejavnost in pomoč razširiti in najti novo stanovanje, ki bo primerno za fante v stiski. Pozivamo posameznike ali organizacije, ki bi morebiti lahko odstopili primerno nepremičnino, da se nam oglasijo na telefonsko številko 080 98 67."

  • Barbara Živčič, vodja projekta Tovarna Tekstil dela, društvo Ekologi brez meja:

"S SRCem smo našli vzporednico z našim delovanjem na podlagi sodelovanja mladih in t.i. re-usa. Danes s SRCem organiziramo dogodek 'Zmenek na SRCu z obleko ali brez', kjer bodo lahko mladi izmenjali svoja rabljena oblačila in delili izkušnje. Za sodelovanje smo se odločili, ker je bilo SRCe opremljeno skoraj izključno z rabljenim in doniranim pohištvom ter zaradi tega predstavlja primer dobre prakse ponovno rabe."