Število prebivalcev Slovenije se povečuje

Čeravno vztrajno trdijo, da Slovenci izumiramo, pa podatki zadnjih let kažejo, da število prebivalcev Slovenije dejansko raste, zanimive pa so tudi statistike zaposlenosti vse večjega števila podalpskih prebivalcev.

1. 5. 2011

Leta 2005 je prvič po letu 1991 preseglo dva milijona; ta trend se je nadaljeval tudi v naslednjih letih in leta 2009 je v Sloveniji živelo povprečno 2.037.000 prebivalcev; v letu 2010 se je število prebivalcev še povečalo, in sicer na povprečno 2.048.000, poroča

Statistični urad Slovenije.

Število delovno sposobnih prebivalcev, to je prebivalcev, starih 15 let ali več, se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 povečalo za sedem tisoč, hkrati pa je zraslo tudi število oseb, mlajših od 15 let, in sicer za tri tisoč.

Rast števila brezposelnih oseb

V letu 2010 se je nadaljevala rast števila brezposelnih oseb, ki se je začela v tretjem četrtletju 2008, torej po tem, ko je stopnja brezposelnosti dosegla vrednost 4,1 %, najnižjo po letu 1993, to je po letu, v katerem se je začela izvajati anketa o delovni sili. Konec leta 2009 je ta stopnja poskočila na 6,4 %, leta 2010 se je še povzpela, in to na 7,3 %. Najvišjo stopnjo brezposelnosti po ADS (ali t.i. anketne brezposelnosti) smo zabeležili spomladi leta 1993, in sicer je bila takrat kar 9,1-odstotna.

Število delovno aktivnih stabilno

V nasprotju s povečevanjem števila brezposelnih oseb se je povprečno število delovno aktivnih prebivalcev leta 2010 v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo, in to za 15 tisoč.

Število delovno aktivnih oseb je močno upadlo v začetku leta 2009, na 962 tisoč, nato se je v tretjem četrtletju 2009 dvignilo na 998 tisoč, zatem pa se je v prvem četrtletju 2010 spet zmanjšalo na 965 tisoč. V letu 2010 je bilo število delovno aktivnih oseb konstantno, in to kaže tudi stopnja delovne aktivnosti; ta se je ves čas gibala med 54,7 % in 55,0 %.

Naraščanje števila samo zaposlenih

Od prvega četrtletja 2009 do zadnjega četrtletja 2010 se je število samozaposlenih povečalo za 28 tisoč. V letu 2010 je bilo v to obliko zaposlitve vključenih 12,4 % vseh delovno aktivnih prebivalcev. Število samozaposlenih se je najbolj povečalo iz drugega v tretje četrtletje leta 2010, in sicer se je povzpelo na 125 tisoč; prav v tem času je Zavod RS za zaposlovanje začel vključevati brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja (leta 2010 je subvencijo za samozaposlitev prejelo nekaj več kot pet tisoč oseb).