Slovenija - država z eno najnižjih razlik med plačami žensk in moških

Če bi ženske v EU želele prejemati enako plačilo, kot so ga v letu 2011 prejemali moški, bi morale delati dobra dva meseca več kot moški, ugotavljajo na uradu za enake možnosti.

11. 3. 2012

Med glavne razloge za to štejejo predsodke in stereotipe ter vertikalno in horizontalno segregacijo na trgu dela.

Kot so na uradu za enake možnosti zapisali ob evropskem dnevu enakega plačila, ki je bil 2. marca, so v raziskavo vključene vse zaposlene osebe, ne glede na starost ali število delovnih ur, v podjetjih z deset ali več zaposlenimi, razen področja kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva
ter področja javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti.

Plačna vrzel pomeni razliko med povprečnim bruto urnim zaslužkom moških in žensk. Stereotipi in predsodki, povezani s spolom, vplivajo tudi na izbiro smeri šolanja in karierno pot. Tako ženske večinoma delajo v sektorjih, kjer so plače nižje. Stereotipi vplivajo tudi na način, kako so med ženske in moške porazdeljena gospodinjska in domača opravila ter skrb za nego in varstvo otrok.
Podatki kažejo, da so v Sloveniji ženske tiste, ki v večjem deležu skrbijo za bolne otroke in druge družinske člane. V letu 2010 so tako 80 odstotkov vseh dni bolniškega dopusta za nego družinskega člana ali članice izkoristile ženske.

Ženske so tudi tiste, ki v veliko večji meri koristijo 260 dni dopusta za nego otroka.

Podatki za EU kažejo, da ženske v povprečju tedensko posvetijo domačim opravilom 25,5 ure, moški pa 7,8 ure. Posledično lahko moški plačanemu delu posvetijo več časa. Vse to pa vpliva na karierno pot in na višino dohodka.

Ženske v EU v povprečju zaslužijo 16,4 odstotka manj kot moški, v Sloveniji je ta razlika v povprečju najnižja med državami članicami EU, saj znaša 4,4 odstotka.

Ob podatku za Slovenijo je treba dodati, da je Slovenija res država z eno najnižjih razlik med plačami žensk in moških, vendar pa se je razlika med letoma 2008 in 2009 zmanjšala za dobrih pet odstotnih točk.