Razpis Za ženske v znanosti tokrat v znamenju srečne sedmice!

Partnerji nacionalnega programa 'Za ženske v znanosti' L'OREAL Slovenija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Slovenska znanstvena fundacija so te dni objavili 7. razpis za štipendije nacionalnega  programa 'Za ženske v znanosti', preko katerega so doslej nagradili že 16 odličnih mladih slovenskih raziskovalk in jih tako skušali spodbuditi, da vztrajajo na svoji znanstveni poti.

9. 10. 2012

Raziskovalke, ki so v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, se lahko na razpis prijavijo do vključno 5. novembra 2012.

Tri najperspektivnejše kandidatke po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov bodo prejele štipendije v višini 5000 EUR.

Program 'Za ženske v znanosti' pa si prizadeva za več kot le finančno podporo mladim raziskovalkam: vseskozi opozarja na pomen in vlogo žensk v znanosti ter tako želi spodbuditi spremembo njihovega, tudi v Sloveniji žal še vedno neenakopravnega položaja, na bolje.

"Slovenci smo prepričani, da je poklic znanstvenika tako moški kot ženski poklic – tako je v naši lanskoletni reprezentativni anketi  odgovorilo 85 % Slovencev. Čas je, da to začnejo govoriti tudi dejstva, saj znanost potrebuje ženske," je ob razpisu že sedmega nacionalnega programa 'Za ženske v znanosti' dejal dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije in predsednik Nacionalnega odbora programa 'Za ženske v znanosti' 2013.

Štipendije nacionalnega programa L'OREAL-UNESCO 'Za ženske v znanosti' 2013 v višini 5.000 evrov so namenjene ženskam v zadnjem letu doktorskega študija s področja naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, ki ga opravljajo v okviru slovenskih raziskovalnih institucij.

Štipendijo lahko porabijo v kateri koli namen, ki ni nujno povezan z njihovim raziskovalnim delom. Kandidatke morajo biti v zadnjem letu doktorskega študija, ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji.

Raziskovalni projekti, ki jih prijavljajo na razpis, pa ne smejo vključevati testiranj na živalih. Na uradnem prijavnem obrazcu in z ustrezno dokumentacijo oddane vloge za štipendijo bosta vrednotili tričlanska ocenjevalna skupina pod vodstvom doc. dr. Luce Lovrečić, dr. med., ter sedemčlanski nacionalni odbor, ki ga vodi dr. Edvard Kobal.

V letu 1998 sta L'OREAL in UNESCO prvič predstavila svojo namero skupnih aktivnosti z namenom izboljšati položaj žensk v znanosti v okviru mednarodnega programa 'For Women in Science', ki že uveljavljenim znanstvenicam podeljuje nagrade, mladim znanstvenicam pa štipendije z namenom podpore njihovega raziskovalnega dela v tujini. Nacionalni program 'Za ženske v znanosti' je v Sloveniji zaživel leta 2006, odtlej so partnerji s štipendijami nagradili že 16 izjemnih znanstvenic:  geologinjo dr. Mirijam Vrabec, genetičarko dr. Luco Lovrečić, biofizičarko dr. Zrinko Abramović, atmosfersko kemičarko dr. Sašo Kovačič, farmacevtko dr. Natašo Obermajer, biotehničarko dr. Paulo Pongrac, biokemičarko dr. Tino Šmuc, biotehničarko dr. Nežo Finžgar, kemičarko dr. Niko Lendero Krajnc, biokemičarko dr. Petro Brožič, mikrobiologinjo dr. Ano Rotter, farmacevtko dr. Mojco Brunskole Švegelj, biologinjo dr. Biserko Bakrač, biokemičarko dr. Nino Erčulj, biologinjo dr. Majo Pociecha in fizičarko dr. Brigito Rožič.

Več informacij o programu 'Za ženske v znanosti' ter razpisnih pogojih in potrebni dokumentaciji najdete na www.mizks.gov.si, na www.unesco.si ter na www.szf.si. Sicer pa program 'Za ženske v znanosti' živi tudi na Facebook strani Za ženske v znanosti ter YouTube kanalu Za ženske v znanosti, kjer najdete zanimive vsebine o tematiki.

Si vedela, da ...

Tokratni razpis je v znamenju števila sedem!

Nacionalni program 'Za ženske v znanosti' v Sloveniji poteka sedmo leto.

Število sedem pa je v matematičnem svetu med drugim tudi (drugo) veselo in (tretje) srečno število. Veselo število je v matematiki celo število, kjer zaporedna vsota kvadratov njegovih števk sčasoma postane enaka 1. Srečno število pa je v matematiki celo število v množici, ki jo lahko tvorimo s podobnim postopkom kot dobimo praštevila z Eratostenovim sitom (preprost algoritem).

Zanimivo, ni kaj ;)