MSS poziva na Teden zaposljivosti mladih

Mladi v obdobje odraslosti vstopajo s pridobivanjem kompetenc in razvijanjem osebnih okoliščin, ki jim omogočajo samostojno življenje in delovanje.

17. 3. 2011

Prvi korak na tej poti je zaključek šolanja v okviru formalnega izobraževalnega sistema; že drugi korak pa je socialno in ekonomsko osamosvajanje, ki ju prinaša zaposlitev.

A ker je prehod v zaposlitev in z njim možnost osamosvajanja mladih zadnja leta vse bolj ohromljen, pri Mladinskem svetu Slovenije pa opažajo, da to drastično zaznamuje nadljne življenje posameznikov, se že dlje časa trudijo sodelovati pri sistemskih spremembah, ki se trenutno dogajajo v naši državi.

Vsakokrat seveda dobro razmislijo tudi, kaj lahko mladi sami storijo, da si izboljšajo položaj na področjih zaposlovanja, stanovanj, zdravja ipd.

Ozaveščanje je ključ!

V mesecu zaposlovanja mladih zato intenzivno ozaveščajo javnost o problematiki brezposelnosti mladih, ki se v zadnjem času odraža še močneje.

Med drugim so se zato odločili pozvati lokalne mladinske organizacije k sodelovanju pri izvedbi Tedna zaposljivosti mladih, ki bo potekal od 21. do 27. marca v trinajstih krajih po Sloveniji.

V tem obdobju bodo mladim v mladinskih organizacijah na voljo usposobljeni svetovalci, ki bodo opravljali individualna svetovanja, kako izboljšati svojo zaposljivost glede na situacijo, v kateri je posameznik.

Pri Mladinskem svetu si želijo, da bi se svetovanj udeležilo kar čim več mladih, ki bodo rešili vprašalnik na podlagi katerega bo svetovalec spoznal njegovo ali njeno situacijo in tako primerno svetoval.

Organizacije, ki so se pridružile Tednu zaposljivosti so:

 • Mladinski center Bistrica ob Sotli,
 • Mladinski center Litija,
 • Klub koroških študentov,
 • Zavod Študentska svetovalnica Ljubljana,
 • Javni zavod Center za mlade Domžale,
 • Karierni center Univerze na Primorskem,
 • MISC Infopeka Maribor,
 • Mladinski center Krško,
 • Društvo Center za pomoč mladim Ljubljana,
 • Zavod LokalPatriot Novo mesto,
 • Mladinski center Bit Črnomelj,
 • Mladinski svet Ajdovščina,
 • Zavod PIP Maribor.