Mladi bi radi priznavanje neformalnega znanja!

Zavod Nefiks je, v okviru projekta "Mladi bi radi", odločevalcem poslal memorandum, oziroma poziv, naj si v letu 2014 prizadevajo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.

12. 2. 2014

Na tak način naj mladim, ki beležijo v Nefiks, omogočijo več možnosti na trgu dela, delodajalcem pa boljši pregled nad izkušanjami mladih.

Nefiks je vodilen sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja, ki mladim že več kot 10 let omogoča, da na enem mestu zabeležijo vse neformalno pridobljene kompetence in izkušnje, ki dolgoročno vodijo v gradnjo kariere in zaposljivost. Kot primer dobre prakse, je bil Nefiks aprila 2013 predstavljen vrhovnim ministrom za izobraževanje, v Bruslju. V sodelovanju med organizacijama so pod okriljem e-Študentskega Servisa, po sistemu Nefiks, nastale "Moje izkušnje", pripomoček za beleženje izkušenj pridobljenih s študentskim delom, Zavod Nefiks pa je aktivni in sestavni del mreže MINVOS - mreže organizacij neformalnega izobraževanja.

Zavod Nefiks želi s pozivom vzpostaviti komunikacijo med mladimi in odločevalci, z namenom, da bi s skupnimi močmi dosegli boljši položaj mladih na trgu dela, saj mladi želijo tovrstne spremembe.

Sanja, absolventka Ekonomske fakultete dodaja:

»Mladi bi radi priložnost, nočemo le nemočno opazovati dogajanja v krizi in samo čakati na spremembe. Želimo, da se stvari izboljšajo in pri tem bomo aktivno sodelovali.«

Več informacij: