'Mlade je treba zaposlit!'

Verjetno vsak od nas pozna kar nekaj mladih ljudi - prijateljev, sorodnikov, sošolcev, ki imajo težave pridobiti svoji izobrazbi primerno zaposlitev.

'Mlade je treba zaposlit!' (foto: shutterstock) shutterstock
1. 3. 2011

Mnogi so primorani sprejeti negotova, nestalna in zlasti neustrezna delovna mesta, ki so še pogosto premalo plačana.

Zgodb je veliko, statistike zgovorne, rešitve pa redke.

Pretresljivi rezultati

V januarju 2011 je bila objavljena obsežna raziskava Mladina 2010, ki je javnost pretresala s skrajno negativnimi rezultati.

Na Mladinskem svetu Slovenije, nacionalni krovni mladinski organizaciji, se slabih trendov na področjih, ki zadevajo mlade zavedajo že dlje časa. V letu 2010 so tako v programski dokument zapisali sledeče ključne problematike na področju zaposlovanja mladih v Sloveniji:

  • 1. mladi v Sloveniji se soočajo z oteženim prehodom na trg dela;
  • 2. mladi na trg dela vstopajo pozno;
  • 3. neformalne delovne izkušnje niso priznane s strani države, formalnih izobraževalnih institucij ter zlasti delodajalcev;
  • 4. mladi so pri iskanju prve zaposlitve primorani sprejeti negotova, nestalna in zlasti neustrezna delovna mesta;
  • 5. samozaposlovanje med mladimi je zelo slabo podprto in razvito;
  • 6. tako pri iskanju zaposlitve oz. na trgu dela kot tudi v okviru samih pogojev dela je mogoče prepoznati velike neenakosti možnosti oz. diskriminacijo v zaposlovanju med različnimi skupinami iskalcev dela in delavcev.

Si vedela, da ...

  • Delež polno zaposlenih se je v skupini 25-29 let zmanjšal iz 74,5 % na 57 %, medtem ko se je delež rednih študentov povečal iz 3,7 na 14 %.
  • Mladi po zaključku šolanja na prvo zaposlitev v povprečju čakajo 10 mesecev.
  • Absolutne številke razkrijejo, da se je število brezposelnih diplomantov v obdobju 2000-2009  povečalo za vrtoglavih 240 %, kjer je povečanje še višje pri diplomantkah (278 %).

(Vir: Programski dokument Zaposlovanje mladih in Mladina 2010)

Pridruži se podpori!

Zaposlovanje mladih je več kot očitno eden od glavnih izzivov današnjega časa.

Na Mladinskem svetu Slovenije si prizadevajo odgovornim v državi dokazati, da je zaposlovanje mladih ključno za uspešen razvoj družbe. Prepričani so, da je trenutek idealen za vrednotenje sistema izobraževanja in ukrepov zaposlovanja, ki najbolj neposredno vplivajo na mladega človeka in njegovo nadaljnjo aktivnost v družbi. Zato bodo v mesecu marcu zbirali glasove podpore mladim ljudem, ki so sposobni in željni dela.

Pričakujejo podporo ljudi, ko kličejo k odgovornosti tiste, ki imajo odgovornost bdeti nad sistemom. In zato pozivajo vse, da oddajo svoj glas podpore za izboljšanje zaposlenosti mladih na www.avtonomen.si!