Levje srce za iskalce prve zaposlitve

Da mladi v Sloveniji težko najdejo prvo službo, sama najbolje veš. In kot da ni dovolj, da nimajo izkušenj in da so soočeni s predsodki, jih ovirata še ekonomska kriza in le slabo razvite podporne dejavnosti.

28. 9. 2009

Prav zato je zavod TiPovej! sprožil razvoj navdihujočega podpornega okolja, ki bo mladim iskalcem prve zaposlitve pomagalo biti uspešni na trgu zaposlitev.

Podporno okolje Levji skok je mladim na voljo od septembra letos, vključuje pa motivacijsko spletno pomagalo in 7 dnevni trening.

Mladina je v stiski

Mladi iskalci prve zaposlitve so izredno ranljiva kategorija prebivalstva.

Prehod iz otroštva v odraslost je namreč postopen in zahteven. Obdobje mladosti se zato podaljšuje in mladi se vse kasneje ekonomsko osamosvajajo. Eden izmed ključnih in najzahtevnejših prehodov je prehod iz šolanja v svet dela. Najtežji je prvi korak.

Mladi tudi prevzemajo breme starajočega se prebivalstva in so čedalje bolj sami odgovorni za oblikovanje svojega življenja. Čeprav so ključni za razvoj družbe, pa na trg dela vstopajo brez relevantnih delovnih izkušenj in so najmanj zaščiten segment delovne sile. Odvisni so od pritiskov trga dela, izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva, itd. Mladi večinoma dobijo dela za določen čas, kar jim ne omogoča socialne varnosti, ne morejo se osamosvojiti, si ustvariti družine in ne plačevati davkov, kar je za družbo na dolgi rok uničujoče.

Ekonomska kriza je problem brezposelnosti mladih še povečala. Po podatkih Zavoda RS Slovenije je bilo 31. avgusta 2009 v Sloveniji prijavljenih 9.578 mladih do 35 let, iskalcev prve zaposlitve. V povprečju so iskali zaposlitev 14,7 mesecev.

Za pogumni skok na trg zaposlitev

Izkazalo se je, da iskalci prve zaposlitve potrebujejo nove programe. Takšne, ki jih bodo opogumili in pripravili za aktivno in načrtno vključitev na trg dela ter jim prinesli osebno zadovoljstvo, kar bo posledično pomenilo boljšo družbo. Potreba po več funkcionalnem paketu znanja, veščin in stališč, ki jih potrebujejo za osebni razvoj, vključenost in zaposljivost, je tako vsak dan večja.

Zavod TiPovej! je zaznal probleme mladih iskalcev zaposlitve in pri tem združil ustvarjalnost in podjetnost. V septembru 2009 je tako predstavil sodobno in privlačno podporno okolje Levji skok. Z njim daje mladim možnost, da se aktivirajo in poiščejo svojo priložnost na trgu dela.

Levji skok je zasnovan kot vzpodbuda za povratek k učenju in pridobivanju veščin:

  • sproža procese notranje motivacije, ki nam daje energijo za soočanje z zunanjimi dejavniki (trg dela, družba, pričakovanja, standardi).
  • se strateško osredotoča na razvoj treh ključnih kompetenc, danes potrebnih za uspešno samostojno življenje: ustvarjalna inovativnost, učenje učenja in aktivno vključevanje v družbo. Vsebinsko projekt vodi udeleženca vodi skozi tri razmisleke, ki iz pasivne vodijo v aktivno držo.

Spletno pomagalo in trening

Znotraj podpornega okolja Levji skok so mladim že danes na voljo spletno pomagalo praktične vrste in 7 dnevni trening veščin zaposlovanja.

Spletno pomagalo je motivacijski vodnik po dobrih vprašanjih za vsakega iskalca prve zaposlitve. Je priložnost, da pridejo do odgovora, kakšno službo si želijo in kakšne možnosti imajo na trgu.

7 dnevni trening pa je oblikovan tako, da spodbuja zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve in jim pomagal uresničiti zaposlitveno idejo. Trening je namenjen prvim iskalcem zaposlitve, starim med 20 in 29 let. Pogoj za prijavo je zadostovanje starostnim pogojem, izpolnjeno spletno pomagalo Levji skok in do 3. novembra poslana pravilno izpolnjena prijavnica.

Več o projektu najdeš na www.levjiskok.si. Za dodatne informacije se lahko obrneš tudi na vodjo projekta Ksenjo Perko na: 041 875 229.

Projekt Levji skok je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.