Kako dobiti zaposlitev v EU?

Nagnjenje k analitiki in reševanju problemov, sposobnost komuniciranja, pripravljenost na spremembe, fleksibilnost na vseh področjih, psihična sposobnost, da vzdržite stresno delo, natančne roke ... To so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, ki se potegujejo za službo v kateri od institucij Evropske unije.

22. 10. 2012

Med številnimi priložnostmi obstajajo zanimive  in zadovoljujoče poklicne poti na področjih informacijske tehnologije, ekonomije, financ, političnih ved, revizorstva in zakonodaje.

Zaposlitev pri EU je brez primere

Administracija EU je kot administracija katerekoli evropske države in dejansko zajema vse odgovornosti države.

Delati za Evropsko unijo je izziv.

Nikjer ne boš našli take organizacije, ne v smislu dela, ki ga boš opravljala, ne v smislu resnično večkulturnega okolja, v katerem se boš znašla. Ne glede na to, kaj boš počela, lahko zaradi širokega izbora dejavnosti EU in razmeroma majhnega obsega administracije EU pričakuješ dokaj visoko stopnjo odgovornosti v zelo zgodnji fazi svoje poklicne poti.

Kakšno vrsto dela boš opravljala?

To bo odvisno od institucije in stopnje, na katero se boš prijavila, kot tudi od tvojih sposobnosti in motivacije. Obstajajo možnosti za napredovanje v skladu s pravili, potem ko si si enkrat pridobila izkušnje in dokazala svoje sposobnosti.

Možnosti za ljudi z visokošolsko izobrazbo

AD5 (administrator, trenutno A*5) je osnovna stopnja za sprejem tistih, ki nimajo bistvenih strokovnih izkušenj. Javni razpisi so organizirani tudi na višjih stopnjah, na primer na stopnji AD6 (A*6) za tiste z najmanj triletnimi ustreznimi strokovnimi izkušnjami.

Kategorija AD pri EU bo terjala od tebe veliko truda.

Potrebovala boš zagon, iniciativo in znanje pri upravljanju virov in ljudi iz zelo različnih okolij. Moraš biti vešča jasnega pisnega in ustnega izražanja. Svoje delo boš morala načrtovati tako, da boš lahko kos natrpanemu urniku. Vendar so nagrade vredne truda.

Kot novi uradnik EU se lahko nadejaš stimulativne poklicne poti. Večina možnosti za ljudi, ki imajo visokošolsko izobrazbo, je v administraciji in upravljanju – večina od teh je odprta za ljudi z visokošolsko izobrazbo iz katerekoli discipline.

Morda boš pripravljala osnutek nove okoljske zakonodaje, sodelovala pri pogajanjih z državami, ki niso članice EU, ali pomagali pri izvajanju skupne kmetijske politike. Morda boš sodelovala pri zakonodajnih postopkih EU ter pri razlagi in izvajanju zakonodaje EU, morda boš pregledovala finančno poslovodenje institucij EU ali sodelovala pri specifičnem znanstvenoraziskovalnem programu.

Širok spekter možnosti za poklicno pot

Možnosti za znanstvenike raziskovalce

Evropska komisija zaposluje strokovno osebje s področja znanosti in raziskav. Izbor osebja pri Generalnem direktoratu za raziskave Komisije je odvisen od specifičnih potreb znanstvenega programa Direktorata in se načeloma tudi izvaja prek javnih razpisov.

Za informacije o pogodbah za določen čas si oglej strani 'Zaposlovanje' na spletni strani Generalnega direktorata za raziskave.

Možnosti za jezikoslovce

Zaradi večjezičnega delovnega okolja lahko EU ponuja vznemirljive in različne poklicne poti na področjih tolmačenja in prevajanja. V splošnem se zahteva znanje najmanj dveh jezikov EU, poleg materinščine, včasih javni razpisi celo zahtevajo specifično kombinacijo jezikov. Struktura kategorij za ljudi, ki so na novo zaposleni, je enaka strukturi za jezikoslovce splošne smeri.

Za več informacij o možnostih za jezikoslovce si oglej 'Prevajalske strani' strežnika Evropa ali stopi v stik z Generalnim direktoratom za tolmačenje ali Generalnim direktoratom za prevajanje Komisije. Tudi Evropsko sodišče, Evropski parlament, Svet, Računsko sodišče EU ter Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij imajo službe za prevajanje in tolmačenje (zadnji štirje samo za prevajanje).

Možnosti za vse discipline

Med številnimi priložnostmi obstajajo zanimive in zadovoljujoče poklicne poti na področjih informacijske tehnologije, ekonomije, financ, političnih ved, revizorstva in zakonodaje. Poklicne poti, ki temeljijo na kombinirani akademski in/ali strokovni podlagi, kot na primer pravnik lektor (pravnik lingvist) ali vodja IT, kažejo, kako širok je spekter poklicnih poti v EU in kako fascinantne so lahko njihove perspektive.

Poklicne poti za ljudi brez visokošolske izobrazbe

Delovna mesta so namenjena ljudem, ki so uspešno zaključili srednjo šolo na višji stopnji ali višjo strokovno šolo. Običajno morajo imeti kandidati tudi vsaj dve ali tri leta strokovnih izkušenj (ki lahko vključujejo tudi strokovno usposabljanje). Kandidati brez visokošolske izobrazbe se zaposlijo kot 'asistenti' (poklicne poti AST ali B*, C*, D*) in so večinoma zadolženi za izvajanje politike – in podajanje rezultatov na vseh področjih dejavnosti EU. Izbira je velika: konkurenca, proračunske zadeve, carinsko upravljanje, IT in računalništvo ter inšpekcijske naloge po vsem svetu. Opravljajo tudi administrativna in tajniška dela. Tudi tukaj je delo zelo raznoliko in osebje spodbujajo k prevzemanju odgovornosti.

Kaj zajema postopek izbora osebja, zaposlenega za nedoločen čas?

Izbor osebja temelji na sistemu javnih razpisov, ki se praviloma oglašujejo v dnevnem ali/in periodičnem tisku držav članic, specializiranih pregledih, na internetnih straneh in v Uradnem listu, ki ga najdete na spletni strani EPSA.

Razpisi se med seboj razlikujejo glede na potrebe služb. Oglas za razpis v Uradnem listu določa vse ustrezne podrobnosti: kaj zajemajo zaposlitve, število prostih mest na rezervnem seznamu, katere kvalifikacije in izkušnje se zahtevajo in drugi kriteriji izbora.

Vsi kandidati morajo biti državljani EU (ali državljani držav pristopnic v primeru širitve) in morajo tekoče znati vsaj dva uradna jezika EU (ali bodočih uradnih jezikov EU, v primeru širitve). Jezikovne zahteve so pri razpisih za jezikoslovce večje.

  • Upoštevaj, da se javni razpisi organizirajo za potrebe institucij, kar pomeni, da ni nobenega rednega časovnega razporeda.
  • V nekaterih primerih je razpis ali vrsta razpisov namenjena samo določenim državam članicam, pristopnim državam ali jezikom (na primer med pristopanjem novih držav – trenutno je veliko razpisov na Hrvaškem).
  • Postopek izbora se navadno začne s predizbornimi testi, ki običajno vključujejo teste z izbirnimi odgovori, ki zajemajo verbalno in v nekaterih primerih numerično razmišljanje in poznavanje Evropske unije. Možen je tudi predizborni test strokovnega znanja, kadar je to primerno. Predizbornim testom sledi pisni izpit, zaključna faza razpisa pa je ustni izpit. Struktura vsakega razpisa in vrste testov so podrobno opisane v obvestilu za razpis. Včasih se nekateri ali vsi od teh testov izvajajo v drugem jeziku kandidata. Na koncu se sestavi skupine izbranih kandidatov in tisti z največ točkami se uvrstijo na rezervni seznam, ki se upošteva za specifična prosta mesta.
  • Kadarkoli ima institucija prosto mesto, lahko uporabi seznam, da naredi ožji seznam kandidatov za razgovor za določeno mesto. Kandidati na rezervnih seznamih še nimajo zagotovljene zaposlitve v institucijah, ker je to odvisno od števila mest, ki se lahko sprostijo.

Sedem institucij ponuja tudi PRIPRAVNIŠTVO, ki traja od tri do pet mesecev.

Pripravniki so lahko študenti, univerzitetni diplomanti ali jezikoslovci ter opravljajo podobna dela kot uradniki nižjih kategorij. Institucije kandidate izberejo same (EPSO pri tem ne sodeluje).

Vse dodatne informacije na www.europa.eu.

Kako lahko izveš, kdaj potekajo razpisi?

Obstaja vrsta načinov, s katerimi si lahko zagotoviš, da boš obveščena o možnostih:

  • Redno pregleduj strani Razpisov na straneh EPSA strežnika Evropa. Označi si stran in jo dodaj med priljubljene za nadaljnje branje.
  • Pokliči Info-zaposlitev na (32-2) 299 31 31 – uradne ure so vsak delovnik od 9.00 do 16.00. Z veseljem ti bodo pomagali. Sedež imajo na Avenue de Cortenbergh 80, B-1049 Bruselj.
  • V vsaki državi članici so tudi Predstavništva Evropske komisije, v državah pristopnicah pa Delegacije in Informacijske pisarne Evropskega parlamenta.
  • Lahko se tudi naročiš na Uradni list in tako prejemaš številke, ki vsebujejo obvestila o razpisih za vse institucije. Posebne letne naročnine, imenovane Uradni list 'Javni razpisi' (VJC) so na voljo prek elektronskega naročanja pri Uradu za publikacije Evropskih skupnosti ali pri prodajnem zastopniku. Lahko si ogledaš tudi brezplačno elektronsko verzijo.

Povzeto po pisanjih revije Lisa