Družen poziv evropskim poslancem: Zavrnite sporazum ACTA!

Medtem ko v teh dneh v Evropskem parlamentu ponovno poteka debata na temo ACTE, so v Zvezi potrošnikov pod okriljem Evropske potrošniške organizacije BEUC pripravili poziv Evropskim poslancem naj zavrnejo sporazum ACTA.

Družen poziv evropskim poslancem: Zavrnite sporazum ACTA!  (foto: shutterstock) shutterstock
31. 5. 2012

ZPS je takoslovenskim poslancem v Evropskem parlamentu že posredovala poziv, naj zavrnejo sporazum ACTA.

Na ZPS so prepričani, da sporazum ne zagotavlja ravnotežja med zaščito pravic intelektualne lastnine in pravicami potrošnikov.

Potrošniške organizacije so namreč prepričane, da ACTA ne spoštuje temeljnih pravic in svoboščini potrošnikov, kot so:

  • Pravica do varstva osebnih podatkov je ogrožena: Člen 27.4 Sporazuma ACTA od ponudnikov interneta (ISP-jev) zahteva, da na zahtevo pristojnega organa razkrijejo identiteto imetnika IP naslova, ki je osumljen kršitve avtorskih pravic. S tem, ko Sporazum ACTA teh pooblastil ne prenaša na sodno vejo oblasti, ponudnikom interneta omogoča, da spremljajo spletne navade uporabnikov interneta in razkrivajo njihove osebne podatke. Razkritje ne temelji na predhodni sodni presoji zahtevka!
  • Pravica do predpisanega postopka je ogrožena: Člen 27.2 Sporazuma ACTA kot jamstvo v skladu, s katerimi mora biti opravljena presoja ukrepov za uveljavljanja pravic v digitalnem okolju, določa "pošten postopek". Slednji pa ni opredeljen v pravu EU. Pošten postopek ni isto kot predpisan postopek, ki je v Listini EU o temeljnih pravicah opredeljen kot temeljna pravica in je jasno določen v pred kratkim revidiranem paketu s področja telekomunikacij. Evropsko sodišče je ponovno izrecno potrdilo, da je načelo učinkovitega sodnega varstva splošno načelo prava Skupnosti!
  • Domneva nedolžnosti je ogrožena: Člen 27.4 Sporazuma ACTA od internetnih ponudnikov zahteva, naj imetniku pravice kar najhitreje razkrijejo informacije, ki zadoščajo za opredelitev naročnika, katerega račun je bil domnevno uporabljen za kršitev. Jasne definicije, kaj domnevna kršitev pomeni, ni, s čimer je odprt prostor zlorabam s strani imetnikov pravic. Slednji namreč lahko zahtevajo odstranitev objavljene vsebine, ne da bi morali argumentirano dokazati dejansko kršitev.
  • Pravica do izjave je ogrožena: Člen 12 Sporazuma ACTA obdolženemu ne zagotavlja procesnih jamstev, kot sta pravica do izjave in pravica zahtevati obnovo postopka.

K glasovanju proti  ACTI pozivajo tudi zaradi naslednjih razlogov: pomanjkljive transparentnosti, pomanjkljive odgovornosti, pomanjkanja javne podpore, pomanjkanja ravnotežja in zaradi neskladja z obstoječo EU zakonodajo.

Celovit pogled in stališče evropskih potrošniških organizacij ter argumente proti sprejemu oz. podpori ACTI so vsem zainteresiranim na voljo v dokumentu ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT – BEUC POSITION.