Čustveno inteligenten se zazre najprej vase

Čustvena inteligenca je torej zmožnost posameznika, da se zaveda svojih dejanj, občutkov, misli, torej samega sebe, ob tem pa ne prizadene drugih ljudi.

8. 3. 2012

Da bi lahko razvila čustveno inteligenco, moraš najprej osvojiti sposobnost samozavedanja oziroma prepoznavanja lastnih čustev in sprejemanje čustvenih sporočil, kajti vsako čustvo nosi neko sporočilo, ki mu gre prisluhniti, ga prepoznati in sprejeti.

To pomeni, da dojamaš lastne občutke v ključnih življenjskih trenutkih in se z njimi soočiš, pa čeprav so občutki včasih neprijetni.

Druga pomembna sposobnost, ki jo moraš v odnosu do sebe razviti, je zmožnost samoupravljanja; to pomeni, da se naučiš aktivno obvladovati pozitivna in negativna čustva, predvsem pa, da v njih prepoznaš potencial za spremembe na bolje. Navadno so težavna negativna čustva (strah, tesnoba, neuspeh), ki človeku prinašajo neugodje in omejujejo njegov mentalni razvoj, lahko celo ovirajo pozitiven pogled na svet. Zato je toliko bolj pomembno, da čustva začneš nadzorovati in s tem izboljšaš tudi svoje reakcije na določene neprijetne življenjske situacije.

Pri razvoju čustvene inteligence je pomembno razvijati tudi sposobnost vživljanja v čustva drugih ljudi in ne nazadnje tudi poskušati razumeti reakcije, ki jih prinesejo določena čustva ljudi v medsebojnih odnosih.

Uspeh posameznika

... je povezan s čustveno inteligentnostjo!

Dejstvo, ki so ga dokazali tudi strokovnjaki, je, da je čustvena inteligenca bolj pomembna za doseganje uspešnosti kot visok inteligenčni količnik. Raziskave namreč potrjujejo, da obstajajo razlike v uspešnosti med ljudmi s podobno inteligenco in različno čustveno inteligenco.

Prednost imajo tisti, ki imajo višjo čustveno inteligenco, saj so bolj učinkoviti pri upravljanju sebe in svojih čustev ter hkrati tudi odnosov z drugimi ljudmi.

Velja tudi, da so ljudje z višjo inteligenco in nižjo čustveno inteligenco manj uspešni v življenju.