15 odstotkov zaposlenih se boji izgube dela

Tudi na ravni celotne EU je večina zaposlenih (82 odstotkov) samozavestnih, da bodo obdržali svoje delo, medtem ko se izgube dela boji 15 odstotkov zaposlenih.

16. 12. 2011

V primeru izgube dela bi 44 odstotkov vprašanih v EU in 26 odstotkov vprašanih Slovencev razmislilo tudi o ustanovitvi lastnega podjetja.

Odgovori na vprašanja o nekaterih ključnih socialnih kazalnikih so pokazali, da velika večina vprašanih meni, da je EU kot celota v zadnjem času naredila korak nazaj, so zapisali na Evropski komisiji.

Da se bo gospodarska kriza kmalu končala, meni 71 odstotkov Evropejcev, 87 odstotkov pa jih meni, da se je stopnja revščine v EU povečala.

Kar 75 odstotkov vprašanih zaposlenih prebivalcev EU in 85 odstotkov Slovencev je prepričanih, da v njihovi državi ni bilo storjenega dovolj v boju proti revščini. Evropejci na splošno menijo, da EU pozitivno vpliva na politiko zaposlovanja (52 odstotkov v EU, 47 odstotkov v Sloveniji) in socialno politiko (51 odstotkov v EU, 46 odstotkov v Sloveniji) v njihovi državi.

Na Evropski komisiji sicer poudarjajo, da med državami obstajajo velike razlike pri ocenjevanju vpliva EU na zaposlovanje in socialno politiko, najslabše pa ga ocenjujejo zaposleni v državah, kjer so gospodarske napovedi najslabše, kot so Španija, Grčija, Portugalska in Ciper.

Najbolj pozitivno vpliv EU ocenjujejo na Slovaškem, kjer je 74 odstotkov vprašanih odgovorilo, da EU pozitivno vpliva na politiko zaposlovanja, 71 odstotkov pa jih meni, da pozitivno vpliva na socialno politiko.

Vprašani se večinoma strinjajo, da je za premagovanje socialnih in zaposlitvenih izzivov pomembno redno usposabljanje za izboljšanje možnosti zaposlitve, vendar pa se jih približno polovica v EU in 46 odstotkov v Sloveniji ne strinja s trditvijo, da se številni ljudje upokojujejo prezgodaj.