Zloraba otrok na internetu: S posveta v akcijo!

V veliki dvorani Fakultete za družbene vede je danes že tretje leto zapored potekal posvet na temo zlorab otrok na internetu. Letošnja rdeča nit posveta je bila obravnava razsežnosti pojava zlorab otrok na spletu in iskanje poti za učinkovito ukrepanje.

26. 9. 2013

Organizatorji posveta, prijavna točka Spletno oko, Center za varnejši internet Slovenija, Uprava kriminalistične policije GPU in Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS, so letos zabeležili rekordno število udeleženih. Posveta se je namreč udeležilo preko 200 predstavnikov policije, tožilstev, sodišč, socialnih služb, nevladnih organizacij, šolstva in industrije.

Alarmantno stanje!

Spletno oko od marca 2007 sprejema prijave posnetkov spolnih zlorab otrok.

V tem času so zabeležili preko 3700 prijav posnetkov domnevnih spolnih zlorab otrok, od tega so jih tretjino ocenili kot domnevno nezakonite in jih kot take posredovali na policijo. Večina posnetkov domnevnih spolnih zlorab otrok, ki so jih poslali na policijo, se je nahajala na tujih strežnikih, in sicer v Združenih državah Amerike, na Nizozemskem, v Ukrajini, Rusiji in v ostalih državah. 53 primerov, ki so jih poslali na policijo, pa se je nahajalo na slovenskih strežnikih. Trend prijav posnetkov spolnih zlorab otrok na Spletno oko narašča.

Od posvetov k akciji!

Posvet o problematiki zlorab otrok na spletu se odvija tretje leto zapored.

Posvet organizirajo Spletno oko, Center za varnejši internet Slovenije v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave RS in Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Glavni namen posveta je, da na enem mestu združijo znanje in izkušnje vseh, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko zlorab otrok na spletu in s tem omogočijo čim bolj učinkovito obravnavo tovrstnih zlorab in inkriminiranih internetnih vsebin. Ta namen organizatorji posveta zasledujejo z izobraževanjem ključnih akterjev, ki se srečujejo s to problematiko, ter z ustvarjanjem možnosti za vzpostavitev sodelovanja različnih organizacij. Pri tem imajo v mislih predvsem sodelovanje vladnega in nevladnega sektorja ter internetne industrije. V tem duhu tako letos v okviru posveta organizirajo delavnice, ki bodo temeljile na reševanju primerov zlorab na spletu.