Ulični pogovor: Prihodnost je v solidarnosti in socialni državi!

V Evropski Knjižnici pod krošnjami na seriji 5 uličnih pogovorov s širšim naslovom 'Prihodnost je v' se odpirajo pomembna vprašanja, povezana z našo prihodnostjo. Temi tokratnega pogovora, ki gosti dr. Vesno Leskošek, sta solidarnost in socialna država.

12. 9. 2014

Vsebinsko izhodišče serije pogovorov je strategija Evropa 2020, ključni dokument za spodbujanje gospodarske rasti in delovnih mest, katerega temelj je trajnostni razvoj in zagotavljanje socialne vključenosti. O strategiji in naši prihodnosti v EU v Ljubljani razpravljamo na svojstven način. Ključna področja in konkretni cilji strategije Evropa 2020 so podlaga za vrsto razprav in dogodkov v Evropski Knjižnici pod krošnjami.

Vsi meščane in državljani so tako vabljeni, da podajo svoja mnenja o tematikah in ciljih strategije, o katerih se razpravlja na uličnih pogovorih.

evropska knjižnica pod krošnjami

Prihodnost je v ...

Solidarnost in socialna država!

Socialna država je koncept, ki temelji na socialni pravičnosti, demokratični enakosti in solidarnosti in je kot takšna temelj evropskih demokracij po drugi svetovni vojni. Po Evropi smo danes priča zmanjševanju socialnih pravic in opuščanju tradicionalnih blaginjskih vrednot enakosti, kar podpirajo prepričanja o tem, da so ljudje, ki ne uspejo na trgu dela, za neuspeh krivi sami. S takšnim razumevanjem se soočamo tudi v Sloveniji in posledice so vidne v povečevanju revščine, še posebno revnih zaposlenih.

Kako torej v Evropi in doma ustvariti pogoje za razvoj konkurenčnejšega gospodarstva, ki ustvarja nova delovna mesta in zmanjšuje revščino ter kakšna je vloga sodobne socialne politike pri tem?

Z gostjo prof. dr. Vesno Leskošek s Fakultete za socialno delo, ki že vrsto let aktivno raziskuje področje revščine in socialne izključenosti, bomo tako lahko v sredo, 17. septembra, ob 18. uri, odpirali pogovor o prihodnosti, solidarnosti in socialni državi. Dogodek, ki ga bo povezoval Vasja Veger, bo potekal na sprehajališču Breg, v primeru dežja pa v ozelenjeni dvorani pritličja Hiše EU.

Serijo uličnih pogovorov pripravlja zavod Divja misel v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji.

Vse pogovore snemajo in so v skrajšani obliki predvajani na Radiu Študent (termin: ponedeljek, 15:30).