Slovenski knjižni sejem prvič z nagrado za knjigo leta!

Knjige spreminjajo svet in knjige ustvarjajo duha naroda. Knjige imajo moč. Nekatere knjige se nas dotaknejo, druge nas zadanejo, tretje nas navdušijo, kakšne ostanejo zaprte, kakšne pa priletijo k nam kot datoteke na tablici ali bralniku.

Slovenski knjižni sejem prvič z nagrado za knjigo leta! (foto: shutterstock) shutterstock
25. 10. 2014

Knjige nikoli na nastanejo same od sebe, zmeraj so rezultat kreativnega potenciala, ki trči ob duha časa.

Nova nagrada Knjiga leta - Velika nagrada Slovenskega knjižnega sejma, ki bo potekal med 26. in 30. novembrom 2014, bo skušala povzeti tega duha. Podeljena bo knjigi, ki je najbolj zaznamovala leto skozi oči strokovne javnosti in bralcev.

To je prva nagrada, ki sprejema dvojnost knjižne forme: tiskano in elektronsko.

Knjiga leta se bo v obliki emblema podelila izbrani tiskani knjigi in v obliki posebnega priznanja za elektronsko knjigo. Tako je to sploh prvo priznanje, ki se bo podeljevalo elektronskim knjigam iz izvirne slovenske produkcije, in prva knjižna nagrada, ki sprejema in obravnava dvojnost knjižne forme, tako tiskane kot elektronske.

Novo nagrado Knjiga leta bodo letos podelili prvič.

Na samem začetku knjižnega sejma (leta 1972) je bila Knjiga leta že podeljena - podelil jo je Josip Vidmar, prejel pa Lojze Kovačič za Sporočila v spanju - a se v zadnjih dveh desetletjih žal ni obnavljala. Ob jubilejnem, 30. SKS, so jo spet priklicali v življenje in jo prilagodili duhu časa. Pri zasnovi formata nagrade je sodeloval Upravni odbor nagrade pod vodstvom Luke Novaka, ki deluje v okviru Upravnega odbora 30. SKS in v sodelovanju Javne agencije za knjigo.

To je tudi prva nagrada, ki združuje strokovnost in priljubljenost.

Obenem je to tudi prva nagrada, ki združuje strokovnost in priljubljenost, saj bodo v izbor vključeni tako strokovna žirija kot bralstvo. Izbor bo potekal v dveh korakih, s strokovnim predizborom (short listo nominirancev) in glasovanjem bralcev za končni izbor. In je tudi prva nagrada, ki ocenjuje knjigo kot celoto. Ocenjevale in nominirale se bodo namreč knjige po načelu "celostne umetnine" - torej ne pride v poštev zgolj vsebina, temveč se bo ocenjevala knjiga kot celota in splet kreative različnih vrst: vsebina, ureditev, jezik, oblika, ilustracije, fotografije in grafika.

Nagrado bo prejel založnik knjige oziroma skupina avtorjev.

Predizbor desetih nominiranih naslovov bo opravila strokovna žirija, ki jo sestavlja pet članov, strokovnjakov s področja knjižne branže in zainteresirane javnosti. Žirija bo v predizboru izbirala knjige iz izvirne slovenske produkcije v času med dvema sejmoma in jih nominirala pet.

Končna odločitev o izboru knjige leta bo v rokah obiskovalcev Slovenskega knjižnega sejma, ki bodo na sejmu dobili natisnjeno glasovnico, ki jo bodo oddali v posebej za to namenjeno skrinjico pri Debatni kavarni, pri Forumu za obiskovalce in pri Pisateljskem odru.

Podelitev nagrade in pogovor z nominiranci bo potekala predvidoma na zadnji dan sejma, v nedeljo, in tako tudi simbolno zaključila programsko dogajanje na prireditvi.

Nagrada knjiga leta ni finančne, temveč simbolne narave: nagrajena knjiga bo dobila pravico do uporabe oznake in pečata "Knjiga leta 2014 - Velika nagrada SKS", s katero bo lahko založnik opremil vse izvode knjige, tudi morebitne ponatise, založnik elektronske knjige pa bo lahko uporabljal emblem "Posebno priznanje SKS za elektronsko knjigo". Založnik bo prejel tudi častno plaketo.