Si vedela, da se v šolske klopi lahko vrneš tudi po 45. letu? (NIKOLI ni prepozno!)

Pravijo, da se učimo celo življenje. Preveri, kako poteka izobraževanje odraslih ... 👇

Si vedela, da se v šolske klopi lahko vrneš tudi po 45. letu? (NIKOLI ni prepozno!) (foto: Profimedia) Profimedia
3. 8. 2020

Slovenski rek »Nikoli ni prepozno« še kako dobro velja na področju vseživljenjskega učenja. Slednje ima v današnjem času izreden pomen, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno investicijo v karierni in osebnostni razvoj, pri tem pa lahko posameznik izkoristi pomoč in spodbude državnih organov ter različnih svetovalnih centrov.

Marsikdo se je že znašel v situaciji, ko ga je osnovnošolska izobrazba ovirala pri napredovanju na boljše delovno mesto ali pa je želel zamenjati področje dela in je potreboval drugačne formalne kvalifikacije. Zato odločitev, da se v zrelih letih odločimo za dokončanje ali nadgradnjo svoje izobrazbe, predstavlja pomembno investicijo vase. Z vključitvijo v vseživljenjsko učenje namreč posameznik nadgradi svoje kompetence, ki so dandanes nujno potrebne na trgu dela, s tem pa izboljša svojo zaposljivost in nenazadnje vpliva tudi na večjo vključenost v družbo. Dvig izobrazbene ravni tako predstavlja pomemben korak v kariernem in tudi osebnostnem razvoju.

Kljub temu pa se marsikdo, ki ima iz različnih razlogov dokončano samo osnovno šolo, po 40. letu težko odloči za vključitev ali nadaljevanje izobraževanja, prekvalifikacijo ali opravljanje manjkajočih izpitov, čeprav lahko pri tem izkoristi spodbudo in pomoč različnih državnih organov.

Podatki za Slovenijo kažejo, da je delež starejših z izobrazbo, nižjo od strokovne, izrazito majhen. Zaradi premajhne vključenosti posameznikov v vseživljenjsko učenje in slabših izhodiščnih kompetenc, se zmanjšuje njihova sposobnost prilagajanja trgu dela in napredku na področju tehnologije, saj nimajo priznanih znanj, ki so potrebna za učinkovito vključevanje na trg dela in v družbo.

Z aktualnim razpisom si lahko povrnete stroške šolnine

S promocijskimi aktivnostmi, združenimi pod sloganom »Vsak je svoje šole kovač!«, o izjemnem pomenu izobrazbe ozavešča tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Posameznike, ki nimajo dokončane srednje šole ali bi želeli pridobiti nova (formalna) znanja, spodbuja, da se ponovno vključijo v učni proces. Ob zaključku šolanja se lahko prijavijo tudi na aktualni javni razpis sklada in si povrnejo do 2.500,00 evrov stroškov za srednješolsko izobraževanje, kar vključuje tudi delovodske, poslovodske in mojstrske izpite. Več informacij o razpisu in pogojih za sofinanciranje šolnin je dostopnih na spletni strani sklada.

Kako do boljše izobrazbe?

Posamezniki, ki želijo s pridobitvijo srednješolske izobrazbe izboljšati kakovost življenja ali pa so se odločili za spremembo poklicne poti in opravljanje katerega od programov poklicnega izobraževanja, imajo na voljo državne spodbude ter pomoč različnih centrov in svetovalnih središč.

Z namenom, da bi odraslim pomagali do brezplačnih informacij, se je razvila ISIO mreža, ki danes združuje že 17 regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Zaposleni se lahko obrnejo tudi na Zastonj svetovanje – za novo znanje, kjer jim strokovni sodelavci pomagajo pri pregledu znanj, načrtovanju osebne in karierne poti ter planiranju prihodnjih korakov.

Brezposelnim pa so na voljo različna usposabljanja ter neformalna in formalna izobraževanja, ki jih podpira Zavod za zaposlovanje RS. V sklopu evropskih projektov PanUP in Atena se na regionalnem nivoju izvajajo različni animacijski in promocijski dogodki, ki spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje in opravijo izpite. Že vključenim udeležencem izobraževanja odraslih pa je na voljo tudi brezplačna učna pomoč.